Terug naar zoekresultaten

WGA Casemanagement voor verzekeraars & intermediairs

WGA Casemanagement bij uw ERD-WGA klanten is van groot belang. Als verzekeraar wilt u inzicht hebben in het verzuim en de re-integratiemogelijkheden bij uw klanten.

Het is belangrijk om uzelf regelmatig de volgende vragen te stellen:

 • Hoe is het gesteld met het verzuimbeleid bij mijn klant?
 • Zijn zij op de hoogte van de herbeoordelingen het UWV, die kunnen worden aangevraagd?
 • Is mijn klant op de hoogte van de procedures omtrent het indienen van bezwaar op een beschikking?
 • Zijn de juiste WGA-ers aan de werkgever toegerekend (vangnet, ziektewet, etc.)?
 • Zijn de afgegeven beschikkingen juist (salaris, periode, etc.)?
 • Zijn er werknemers die (80-100) WGA toegekend hebben gekregen waarvoor bezwaar kan worden ingediend? Zo ja, welke?
 • Voor welke verzuimende werknemers en WGA’ers zijn er re-integratiemogelijkheden wat zijn de kosten?
 • Zijn er al lopende re-integratietrajecten? Wat is daarvan het resultaat?

Als specialist op het gebied van verzuim en sociale zekerheid kan SV Land u ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste antwoorden op deze vragen bij uw klanten.

‘Zodra er bezwaar of beroep uitgevoerd moet worden, sturen we het dossier door naar SV Land.'
Judith Labree - Meijers Vitaal
Hele interview

Specifiek voor de analyse van WGA dossiers van uw klanten, heeft SV Land WGA Casemanagement voor Verzekeraars ontwikkeld. Met deze analyse worden onder andere de volgende aspecten door ons beoordeeld:

 • Beschikkingen WIA (is de claim juist beoordeeld en vastgesteld?)
 • Is er sprake van no riskpolis (ziektewet, premiekorting).
 • Is er een bezwaarmogelijkheid tegen de beschikking?
 • Dient er op grond van een gewijzigde situatie sprake te zijn van herbeoordeling WGA? (van groot belang voor de hoogte van de loonaanvulling)
 • Welke re-integratiemogelijkheden kunnen er benut worden?
 • Kan de verzekeraar de re-integratie meefinancieren?
 • Dient er op grond van de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid sprake te zijn van herbeoordeling IVA?

Bij een dossieranalyse wordt zonodig ook een gesprek met de werknemer gevoerd.

Naar aanleiding van het onderzoek ontvangt u een rapportage, waarbij antwoord wordt gegeven op alle door u gestelde vragen. Met WGA Casemanagement ontvangt u concrete adviezen en acties om aan te bieden bij uw klant.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief