Gemeente Amersfoort: “Je bent als gemeente een dief van je eigen portemonnee als je een partij als SV Land niet inschakelt.”

Ate van der Horst, Teammanager Administratief beheer & Handhaving met meer dan 30 jaar ervaring binnen de gemeente, belicht de samenwerking met SV Land, die zo’n acht jaar geleden begon. Waarom deze samenwerking met SV Land? Een van de grootste uitdagingen waarmee Ate en zijn team binnen de gemeente Amersfoort worden geconfronteerd, is het gebrek aan specifieke expertise op het gebied van voorliggende voorzieningen.

“Hoewel de klantmanagers bekend zijn met de basisprincipes, ontbreekt het aan diepgaande kennis over complexe kwesties zoals arbeidsongeschiktheid en WIA-recht,” aldus Ate van der Horst.

SV Land blijkt hier een waardevolle partner te zijn, mede door hun diepgaande kennis van de regelingen die het UWV uitvoert en het vermogen om specifieke casussen grondig te analyseren en te onderzoeken.

“SV Land kent het proces van het UWV zo goed dat ze precies weten waar ze moeten zoeken binnen het bestand. Ze kunnen als het ware door de wasstraat kijken en zien waar eventuele knelpunten zitten.’’

Het specialisme van SV Land op het gebied van voorliggende voorzieningen is van onschatbare waarde voor Ate en zijn team binnen de gemeente.

“Dat specialisme kun je zelf als gemeente nooit zo goed organiseren. Het is gewoonweg onmogelijk om dezelfde diepgaande kennis en ervaring in huis te halen. SV Land is voor ons een ideale vraagbaak en biedt een extra service richting onze medewerkers. Ze zijn heel hulp- en dienstverlenend, makkelijk benaderbaar en altijd bereid om te helpen bij complexe vraagstukken.”

De samenwerking met SV Land levert niet alleen voordelen op voor de gemeente, maar ook voor de burgers.

“Met SV Land komen we in een win-win situatie terecht. We willen als gemeente dat mensen in de juiste uitkering terechtkomen, en daarom schakelen we SV Land in om te helpen. Het is een verhaal dat we ook graag naar de klant toe communiceren, want zij hebben immers recht op de juiste uitkering.”

Ate benadrukt ook het belang van SV Land zijn expertise, met name vanuit het ministerie.

“Het ministerie zou eigenlijk tegen gemeenten moeten zeggen: kom je er niet uit, laat iemand als SV Land meekijken. Het is een gemiste kans als je geen gebruik maakt van deze specialistische kennis. Je bent als gemeente een dief van je eigen portemonnee als je een partij als SV Land niet inschakelt. Het is voordelig voor zowel de burger als ons als gemeente, omdat het leidt tot een verbeterde dienstverlening en hogere tevredenheid bij zowel burgers als medewerkers.

Wat zijn dan de oorzaken van het kennisgebrek?

Ate wijst erop dat het gebrek aan specifieke expertise deels te wijten is aan verschillende factoren, waaronder de noodzaak om nieuwe medewerkers op te leiden, de uitdaging om gekwalificeerde klantmanagers te vinden, veranderende wetgeving en de toenemende werkdruk binnen de gemeente.

Om deze uitdagingen aan te pakken, investeert de gemeente in trainingen voor medewerkers, waaronder specifieke cursussen over voorliggende voorzieningen en wijzigingen in de wetgeving. Ondanks deze inspanningen blijft het noodzakelijk om externe expertise, zoals die van SV Land, in te schakelen om complexe kwesties effectief aan te pakken.

Waarom SV Land?

De gemeente Amersfoort ziet SV Land niet alleen als een externe dienstverlener, maar als een essentiële schakel in het waarborgen van het recht op de juiste uitkering voor haar burgers. De samenwerking met SV Land wordt gezien als een investering in de tevredenheid en het welzijn van zowel burgers als medewerkers van de gemeente.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Bezoek onze pagina Voorliggende Voorzieningen.