Advies bij bedrijfsovername

Voordat een handtekening wordt geplaatst onder een overnamecontract wordt vaak een due diligence onderzoek uitgevoerd door een accountant. Hierbij worden risico’s van de over te nemen onderneming in beeld gebracht.

In een due diligence onderzoek wordt aandacht besteed aan financiële, juridische en fiscale aspecten en daarnaast een inschatting gemaakt van het toekomstperspectief. Wat meestal wordt vergeten zijn de sociale zekerheidsaspecten. Vreemd, want juist op dit onderdeel doen zich vaak verborgen risico’s voor, de spreekwoordelijke “lijken in de kast”. Sociale Zekerheid is voor velen een black box.

Een due diligence onderzoek focust zich altijd op financiële, juridische en fiscale aspecten. Wat vergeten wordt zijn de sociale zekerheidsaspecten.

Wij adviseren u bij dergelijke onderzoeken, uitgebreid aandacht te schenken aan de sociale zekerheidsaspecten. SV Land kan u hierbij van dienst zijn.

Wij brengen de sociale zekerheidsaspecten voor u in beeld en beoordelen hierbij zaken als:

  • De juistheid van de gedifferentieerde premie en premieafdracht
  • Ontwikkeling gedifferentieerde premie of eigenrisicodragen WGA
  • De gevolgen van het eventuele eigenrisicodragerschap WGA
  • Verborgen arbeidsongeschiktheidsrisico’s
  • De verzuimsituatie en het verzuimmanagement in de organisatie
  • Werknemers met een no risk status i.v.m. beperking kosten
  • Werknemers die ziek uit dienst zijn getreden
  • Verzuim en premierisico’s uit eerdere overnames

De bevindingen uit ons onderzoek zullen resulteren in een rapportage en nabespreking hiervan. Wilt u meer weten over dit onderzoek of wilt u meer informatie als er sprake is van een bedrijfsovername, neem contact op met Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid.