Advies Eigenrisicodragerschap WGA

Als grote werkgever betaalt u een gedifferentieerde premie als u publiek verzekerd bent bij UWV. Deze premie is gebaseerd op het aantal werknemers dat in de WGA stroomt volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Instroom in de WGA voelt u als werkgever financieel, voor maar liefst een periode van 10 jaar. Sturing op de WGA is dus belangrijk. Dit gaat beter als u eigenrisicodrager WGA bent.

Ook zien we dat de gedifferentieerde premie vaak hoger is dan dat er daadwerkelijk aan WGA is uitgekeerd. Tijd dus om eens goed te kijken of u geen eigen risicodrager WGA moet worden. Ook voor organisaties die in het verleden gekozen hebben voor het eigen risicodragerschap WGA, kan het verstandig zijn om eventuele terugkeer naar de publieke verzekering te bekijken.

Wat betekent Eigenrisicodragen WGA ?

 • U bent niet meer publiek verzekerd en betaalt geen gedifferentieerde premie meer
 • Lopende WGA-uitkeringen, de staartlasten, kan de werkgever achterlaten bij UWV
 • U betaalt voor een periode van maximaal 10 jaar zelf de WGA-uitkeringen. In de meeste gevallen bent u hiervoor als eigenrisicodrager WGA verzekerd bij een particuliere verzekeraar.
 • U bent verantwoordelijk voor de beheersing van de WGA- uitkeringen en re-integratie van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemers

Eigenrisicodrager worden of niet?

Voordat u een keuze maakt om eigenrisicodrager te worden is het raadzaam om een analyse te laten uitvoeren. SV Land kan op basis van de historische gegevens, uw bedrijfskenmerken en mogelijke toekomstige veranderingen een analyse voor u uitvoeren van te verwachten schades WGA en de gevolgen hiervan. De resultaten van deze analyse stellen u in staat om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van uw financiën en sturing op de schadelast.

De analyse brengt het volgende voor u in beeld:

 • Ontwikkeling publieke gedifferentieerde premie komende jaren
 • Organisatorische aspecten en keuzes ten aanzien van eigen risicodragen WGA
 • Sturing op schadelast
 • Verzekeren van het WGA- risico of zelf dragen met een borgstelling

De bevindingen uit onze actuariële berekeningen resulteren in een rapportage en nabespreking hiervan. Hiermee kunt u de vervolgstappen zetten voor een verzekeringsadvies.

Ondersteuning nodig?

SV Land helpt u als Specialist Sociale Zekerheid ook bij:

 • De implementatie van het WGA-eigenrisicodragerschap
 • Beheersing van de schadelast
 • Controle op beschikkingen van UWV / Belastingdienst
 • Herbeoordelingen en uitvoering van Bezwaar en Beroep trajecten

SV Land is onafhankelijk, geen intermediair en heeft geen verzekeringsbelangen. U ontvangt een onafhankelijk eerlijk advies.

Wenst u meer informatie te ontvangen over Eigenrisicodragen WGA, onze collega Otwin Nonnekes helpt u graag verder. Dit kan op het e-mailadres: ononnekes@svland.nl. Mocht u liever Otwin liever telefonisch benaderen, dat kan via 06-46056338.