Advies Eigenrisicodragerschap ZW

Als u als werkgever besluit om Eigenrisicodrager Ziektewet (ZW) te worden dan betekent dit dat u verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van de ZW. Dit betekent dat u zowel de ZW arborol als de ZW uitkeringsadministratie moet uitvoeren. In het kort komt dat hierop neer:

ZW Arborol

  • Het uitvoeren van verzuim en re-integratieverplichtingen voortkomend uit de Wet verbetering Poortwachter
  • Het uitvoeren van maatregelen zoals het korten of stoppen van de uitkering
  • Voorbereiden van bezwaar en/of beroepsprocedures

ZW uitkeringsadministratie

  • Het vaststellen van het recht op en de hoogte van de uitkering
  • Het voeren van de uitkeringsadministratie
  • Uitbetaling van de uitkering
  • Het aanvragen van beschikkingen bij UWV.

Welke keuze maakt u?

Ten aanzien van het eigen risicodragerschap heeft u de volgende keuzemogelijkheden:

  1. De uitvoering van de Ziektewet volledig in eigen beheer nemen.
  2. De uitvoering Ziektewet deels in eigen beheer te nemen (uitvoering van de ZW Arborol) en deels uitbesteden (de ZW administratie).
  3. De uitvoering Ziektewet volledig uitbesteden.

SV Land ondersteunt organisaties om de meest effectieve en efficiënte keuze te maken. Samen met onze partner SV Pay kunt u de volledige ZW-uitkeringsadministratie bij ons uitbesteden

Ziek uit dienst voorkomen
Van groot belang is het voorkomen van medewerkers die ziek uit dienst gaan. Dit bespaart u kosten aan te betalen ZW uitkering en het uitvoeren van de ZW arborol. Wat onze werkwijze ten aanzien van flexkrachten kenmerkt, is dat al vóór einde van het dienstverband grip op verzuim wordt verkregen. Om te voorkomen dat medewerkers ziek uit dienst gaan zal er als basis een actueel FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) en een volledig RIV (Re-integratieverslag) opgesteld moeten zijn. Dit met een duidelijke focus op het onderscheid tussen medisch- en niet medisch verzuim en het wegnemen van in stand houdende factoren van het verzuim. Met als doel voorkomen dat medewerkers ziek uit dienst gaan. Op deze wijze kan een hoge ZW schade worden voorkomen.

Onze Adviseurs Sociale Zekerheid kunnen u bij de inrichting en uitvoering van de Ziektewet bijstaan. Zij kunnen u ondermeer ondersteunen bij het formuleren van beleid, het opstellen van een handboek ZW en het inrichten van processen.