Schadelastbeheersing WGA

Organisaties die hebben gekozen voor het eigenrisicodragerschap WGA, stoppen vaak met het managen van het verzuim als de medewerker langer dan 2 jaar (104 weken) ziek is en instroomt in de WGA. Wat organisaties echter niet beseffen is dat juist (ex-) medewerkers met een WGA-uitkering extra aandacht vragen. WGA-instroom is een zeer grote kostenpost gedurende maar liefst 10 jaar na instroom in de WGA.

Bekijk onze animatie over de financiële gevolgen van medewerkers die ziek uit dienst treden

Instroom in de WIA heeft grote gevolgen:

 • de verplichting om de WGA-uitkering 10 jaar voor uw rekening te nemen;
 • een re-integratieverplichting van 10 jaar
 • het zo nodig opleggen van maatregelen of sancties als zelfstandig bestuursorgaan, wanneer de werknemer niet meewerkt aan re-integratie;
 • een premieverhoging op termijn bij instroom WGA.

Het is dan ook zeer zinvol om uw arbeidsongeschiktheidsdossiers regelmatig door een deskundige partij tegen het licht te laten houden en zo de schade te beperken. SV Land heeft hiervoor Schadelastbeheersing WGA voor werkgevers ontwikkeld.

Het onderkennen van een IVA- uitkering in plaats van een 80-100% WGA-uitkering bespaart u bijvoorbeeld al gauw € 12.000 per jaar per werknemer.

Analyse op WGA-kosten

Wij voeren een analyse uit op uw WGA-dossiers. Met deze analyse worden onder andere de volgende aspecten door ons beoordeeld:

 • beschikkingen WIA (is de claim juist beoordeeld en vastgesteld?)
 • is er sprake van no riskpolis (ziektewet, premiekorting).
 • Is er een bezwaarmogelijkheid tegen de beschikking?
 • dient er op grond van een gewijzigde situatie sprake te zijn van herbeoordeling WGA? (van groot belang voor de hoogte van de loonaanvulling)
 • welke re-integratiemogelijkheden kunnen er benut worden?
 • kan de verzekeraar de re-integratie meefinancieren?
 • dient er op grond van de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid sprake te zijn van herbeoordeling IVA?

Bovendien kan SV Land u ondersteunen wanneer uw organisatie als ZBO de bezwaar en beroepsprocedures moet uitvoeren.

Besparing op WGA-kosten

Vanuit onze praktijkcases kunnen wij aantonen dat onze inzet meer oplevert dan de overeengekomen investering. Het onderkennen van een IVA- uitkering in plaats van een 80-100% WGA-uitkering bespaart u bijvoorbeeld al gauw € 12.000 per jaar per werknemer.