Duurzame inzetbaarheid

Van werknemers wordt gevraagd om tijdens hun werkzame leven aan te blijven sluiten op actuele ontwikkelingen en hiervoor mentaal en fysiek fit te blijven.

Werkgevers dienen hiervoor de randvoorwaarden te creëren. Dat vraagt iets van de cultuur en het leiderschap van de organisatie. Voor een goed Duurzame Inzetbaarheidsbeleid is draagvlak en voorbeeldgedrag nodig vanuit de top van de organisatie.

Onze visie op Duurzame Inzetbaarheid is dat het een geïntegreerd vraagstuk omvat dat vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid door zowel de werknemers als de werkgever.

Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling naar een duurzaam productieve en waardevolle organisatie.

Thema’s duurzame inzetbaarheid

Onze Adviseurs hebben de kennis en de praktijkervaring om u te ondersteunen bij het ontwikkelen van een programma Duurzame Inzetbaarheid.

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten