Arbeidsdeskundige onderzoeken

U hebt een langdurig zieke medewerker en u wilt weten wat de mogelijkheden voor deze medewerker zijn op de lange termijn. Dan schakelt u een arbeidsdeskundige van SV Land in. Onze arbeidsdeskundige onderzoeken spitsen zich toe op de mogelijkheden van uw medewerker.

In onze arbeidsdeskundige onderzoeken kijken wij of uw zieke medewerker geheel of gedeeltelijk terug kan keren in zijn of haar huidige functie en of deze functie wellicht aangepast moet worden. Oordeelt de arbeidsdeskundige dat een terugkeer naar de bestaande functie niet mogelijk is, dan kan hij oordelen dat er gezocht moet worden naar een andere functie in uw bedrijf (spoor 1) of in een ander bedrijf (spoor 2).

Onze specialist beoordeelt in een arbeidsdeskundig onderzoek of uw medewerker geheel of gedeeltelijk terug kan keren in zijn of haar bestaande functie

Maatwerk

Onze arbeidsdeskundige onderzoeken zijn maatwerk, gebaseerd op de wensen en de specifieke situatie van elke individuele klant. Zo wordt recht gedaan aan de mogelijkheden en beperkingen van een medewerker en wordt de kans op duurzame integratie sterk vergroot. Het belastbaarheidsonderzoek resulteert in een gericht re-integratieadvies.

De arbeidsdeskundigen van SV Land zijn gespecialiseerd in het verrichten van zeer gedegen onderzoeken. De focus ligt hierbij niet op de (medische) beperkingen van een klant, maar juist op zijn of haar mogelijkheden. Inschakeling van een arts vindt dan ook uitsluitend plaats, als dit echt noodzakelijk is.

Re-integratieadvies

Op grond van het onderzoek komt een helder en reëel re-integratieadvies tot stand, waarin nauwkeurig wordt omschreven welke mogelijkheden de klant heeft.