Verzuimanalyse

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van een verzuimbeleid. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag of uw verzuimaanpak kan worden verbeterd.

Door middel van een verzuimanalyse worden diverse verzuimgerelateerde onderdelen onderzocht. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

Verzuimbeleid

 • Analyse huidige verzuimbeleid
 • Wordt er voldoende ingezet op aangepast werk?
 • Hoe ziet de providerboog eruit?
 • Mogelijkheden ter verbetering van de verzuimaanpak

Uitvoering verzuimbeleid

 • Hoe functioneert uw bedrijfsarts?
 • In hoeverre worden niet-medische oorzaken gemedicaliseerd?
 • Is er voldoende aandacht voor de instandhoudende factoren ?
 • In hoeverre wordt er gestuurd op het gedrag van de verzuimende medewerkers?
 • Worden de privacyvoorschriftenvanuit de AVG nageleefd?
 • Worden de stappen vanuit de WvP goed en tijdig uitgevoerd?
 • Rol van leidinggevenden in de verzuimbegeleiding

Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het afnemen van interviews. Ook wordt een dossierscan uitgevoerd op enkele dossiers.

De resultaten van de verzuimanalyse worden middels een rapportage en een interactieve sessie aan u teruggekoppeld.