Het verhaal van SV Land

20 jaar SV Land
20 jaar SV Land

Sociale zekerheid is een groot goed. Maar het is tegelijkertijd een complex vakgebied geworden.

SV Land helpt sinds 2001 bedrijven en overheden met specialistische kennis.

Een vliegende start

In 2001 startten Rob van Dijk en Charlotte van Leeuwen het bedrijf SV Land.

Met de vorming van het UWV als directe aanleiding. In de zomer van 2001 was het flink doorwerken voor Rob en zijn partner Charlotte van Leeuwen om het bedrijf van de grond te krijgen.

Door veel te bellen en het eigen netwerk in te schakelen kwam SV Land in gesprek met o.a. het GAK, GUO en grote werkgevers.

2001
“Die zomervakantieweken van 2001 waarin we thuisbleven en de ochtenden gebruikten om SV Land op te zetten. Met een visitekaartje in de hand dat we zelf hadden ontworpen.

En dan maar grote bedrijven durven bellen! Wat waren we blij als we ergens op gesprek konden komen!
Charlotte van Leeuwen
Detachering specialisten

Vakkennis nodig bij het UWV

Rob kwam zelf bij de voorgangers van UWV vandaan en zag met de lede ogen aan dat het kennisniveau steeds verder daalde en verschillende takken van de sociale zekerheid niet meer van elkaar wisten wat ze aan het doen waren.

Tegelijk zag hij ook dat dit een potentiële kans was. SV Land startte dus met de detachering van specialisten bij het UWV en CWI.

“Ik herinner me het telefoontje van het CWI nog heel goed. Of we 25 Adviseurs Werk en Inkomen konden leveren? De wervingsmachine moest dus flink aangezet worden… Dat deden we allemaal zelf.

We zochten met elkaar via ons eigen netwerk naar nieuwe collega’s. De sollicitatiegesprekken werden regelmatig in de kroeg gevoerd.”
Rob van Dijk
UWV Amsterdam

Of SV Land even 1000 bezwaarzaken kon afhandelen...

De volgende grote opdracht was voor het UWV Amsterdam. In Amsterdam lagen 1000 bezwaarzaken WAO op de plank die opgelost moesten worden. SV Land pakte deze zaken op “van kop tot staart”: van bezwaarschrift tot afgifte van de nieuwe beschikking.

SV Land was de eerste partij die deze werkwijze voor zijn rekening nam. Een zeer geslaagd project en een tevreden opdrachtgever!

Die klus van het UWV was zo groot… Hoe moesten we dat voor elkaar krijgen? We trokken mensen aan die er nu nog zitten. Maar soms waren die pas na enkele maanden beschikbaar. In tussentijd moesten we roeien met de riemen die we hadden. Zelf aan de slag: bezwaardossiers samenstellen, brieven versturen… Het ging allemaal maar nét, maar het lukte ons.

“Als je terugdenkt hadden we eigenlijk een bliksemstart.

Onze lef om zaken aan te pakken en de overtuiging dat we veel kennis, inzichten en ervaring in huis hebben of kunnen vinden heeft ons ver gebracht. Dat moeten we erin houden.”
Charlotte van Leeuwen
2002
In Amsterdam lagen 1000 bezwaarzaken WAO op de plank die opgelost moesten worden.
2002
Aan de slag in het sociaal domein

Voorliggende Voorzieningen: ons kroonjuweel

Inmiddels waren ook de nodige contacten met gemeenten gelegd. In 2003 kon SV Land na de zomer bij de Gemeente Amsterdam aan de slag met maar liefst vijf specialisten.

De opdracht? Cultuurverandering, WWB dossiers opschonen en weer persoonlijke gesprekken voeren met cliënten.

Door onze brede kennis van de sociale zekerheid kwamen we er al snel achter dat veel cliënten niet de juiste uitkering ontvingen.

Onze dienst Voorliggende Voorzieningen was geboren.

2003
“In het contract stond dat de mannen geschoren en in pak moesten komen. Een van onze medewerkers, met een lange reistijd, had zich een keer niet geschoren en moest meteen op het matje komen.

Ik kocht in het winkelcentrum een elektrisch scheerapparaat. Probleem opgelost."
Rob van Dijk
Onder druk van de minister De Geus moest het UWV ervoor zorgen de achterstanden opgelost werden.
2004
Aan de slag voor het UWV

Openstaande Posten

In 2004 gunde het UWV SV Land de opdracht Openstaande Posten.  Een enorme opdracht waarbij SV Land in hoogtijdagen maar liefst 35 medewerkers kon inzetten.

In een rapport uit 2001 was geconstateerd dat het UWV 225 miljoen aan openstaande posten had: geld dat óf nog geïncasseerd moest worden of nog uitbetaald moest worden aan uitkeringen.

SV Land maakte voor het UWV schoon schip.

Elke stap die we ondernamen naar een nieuwe opdracht werd gevierd. We kregen er zoveel energie van! Het is met de juiste koers gewoon uren maken, inzet, inzet en nog eens inzet. Positief blijven met de instelling: het gaat me lukken.

2004
Scan SV

Lagere sociale kosten voor werkgevers

In 2005 verbreedde SV Land zijn dienstverlening door haar specialistische kennis van de sociale zekerheid ook aan te bieden aan werkgevers.

Met de dienst Scan SV hielpen we bedrijven met het opsporen van teveel betaalde premies en subsidies.

Met name met Pemba-onderzoeken bij grote uitzendbureaus deden we goede zaken. We hebben voor veel werkgevers tientallen miljoenen euro’s bespaart!

De Pemba-onderzoeken waren zeer welkom bij SV Land. Het bleek een gat in de markt. Van Content gingen we naar Tempo Team, Randstad en Manpower. Het heeft SV Land later door de crisisjaren van 2010 en 2011 gesleept.

2005
Met name met Pemba-onderzoeken bij grote uitzendbureaus deden we goede zaken.
2005
Handhaving

In 2008 fuseerde SV Land met het bedrijf KC Detachering.

Daarmee breidde SV Land haar dienstverlening voor gemeenten verder uit met o.a. de dienst Handhaving WWB.

Voortaan ging SV Land Medewerkers Handhaving detacheren bij gemeenten in heel Nederland.

Dit is tot op de dag van vandaag een belangrijk onderdeel van wat SV Land doet en hoort bij onze visie en missie van rechtvaardige verdeling van gelden!

Via via kwamen we KC Detachering op het spoor en na vele bakken koffie, etentjes en kennismakingen kwam het tot een fusie. Dat bracht SV Land het onderdeel Handhaving dat in de jaren erna van groot belang bleek.

2008
Handhaving is een van onze belangrijkste diensten geworden.
2012
Schadelastbeheersing WGA

In 2012 ging SV Land óók werken voor inkomensverzekeraars.

SV Land werkt tot op heden samen met hen als het gaat om schadelastbeheersing WGA. Verzekeraars kunnen miljoenen euro’s besparen door op de juiste manier aan schadelastbeheersing WGA te doen.

SV Land heeft in 2012 deze kennis binnengebracht bij de inkomensverzekeraars en heeft WGA Casemanagement, herbeoordelingen en bezwaar mee opgezet. Dit is ook één van de belangrijkste diensten van SV Land geworden.

2012
“Bij het werken voor inkomensverzekeraars werden onze specialisten met brede kennis en ervaring vanuit UWV ingezet. Met zoveel vlieguren een schat aan ervaring.

Goede energie, veel nieuwe klanten en dienstverlening met een positief resultaat.”
Charlotte van Leeuwen
WGA Casemanagement

Verdere verbreding van de klantenkring

Toen het eigen risicodragen WGA en Ziektewet meer tot ontwikkeling kwam, ging SV Land de WGA dienstverlening ook aanbieden aan intermediairs en arbodiensten.

Intermediairs en arbodiensten worstelen met dezelfde vraagstukken als verzekeraars en grote werkgevers. Opnieuw een markt waar SV Land door het inzetten van haar specialistische kennis klanten verder kan helpen en besparingen kan realiseren.

“Wij werken net zo goed voor werkgevers als voor UWV. We kiezen geen partij, maar helpen eenieder die ons inhuurt met de kennis die we hebben vanuit de breedte van het vak.

Al onze specialisten hebben ervaring in zowel de private als de publieke sector. Dat maakt ons uniek.”
Charlotte van Leeuwen
SV Café

Kennisplatform voor sociale zekerheidsprofessionals

In 2012 zette SV Land een nieuwe stap om de kennis van de sociale zekerheid verder te verspreiden. We startten SV Café, een kennisplatform waarop professionals uit de sociale zekerheid hun kennis met elkaar deelden.

Daarnaast organiseerden we meerdere keren per jaar kennisbijeenkomsten waarin inspirerende sprekers hun kennis van een specifiek vakgebied delen. Deze kennisbijeenkomsten worden tot op de dag van vandaag georganiseerd, zij het deels digitaal.

In oktober 2012 start SV Land met een opleidingstak.
2012
Opleidingen

In oktober 2012 start SV Land met een opleidingstak.

In korte tijd worden tientallen opleidingen opgezet en aangeboden voor een relatief lage prijs. Altijd opleidingen vanuit de praktijk verzorgd door trainers vanuit het werkveld.

Gemeenten en werkgevers maken graag gebruik van de incompany opleidingen, maar we zien ook veel mensen die naar de open inschrijvingen komen. Ook de nodige mensen die een opleiding volgen, bijvoorbeeld omdat ze een carrièreswitch willen maken.

“Wij willen onze kennis niet voor onszelf houden. Integendeel: we willen de sociale zekerheid beter maken. Hoe meer kennis, hoe beter.

Daarom zijn onze opleidingen zeer betaalbaar en worden ze regelmatig aangeboden.
Kees Kievits
“Medewerkers van SV Land werken door het hele land, maar blijven nauw met elkaar in contact.

In vakgroepoverleggen delen onze medewerkers actuele kennis en inzichten met elkaar. Het doel is om beter te worden in de uitvoering van onze werkzaamheden.
Rob van Dijk
FIP-methode

Frequent Intensief Persoonlijk contact terug op de radar

De digitalisering van overheidsdiensten is doorgeslagen en SV Land propageert al sinds 2015 samen met Hoogleraar Menno Fenger persoonlijke contact.

Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt SV Land de zogenaamde FIP-methode aan bij Gemeenten. FIP staat voor Frequent Intensief Persoonlijk contact.

In de gemeenten waar deze proef draait, gaan consulenten weer op regelmatige basis met uitkeringsgerechtigen persoonlijk in gesprek.

Wat blijkt is dat deze methode zijn vruchten afwerpt voor de uitkeringsgerechtigden door de aandacht maar ook in de vorm van besparingen en tijdwinst.

2016
Naleving Rechtmatige Zorg

Zorgfraude opsporen en voorkomen

Eind 2017 zette SV Land de dienst Naleving Rechtmatige Zorg in de markt.

Het blijkt dat zorgbedrijven op grote schaal onrechtmatigheden plegen met zorg- en pgb-budgetten. SV Land helpt gemeenten met haar kennis om verdachte dossiers te onderzoeken en patronen te ontdekken.

We helpen gemeenten om goed beleid op te stellen zodat ook de “voordeur” gesloten wordt en het plegen van fraude minder gemakkelijk wordt.

2017
Zorgfraude ondermijnt de sociale zekerheid en komt helaas op grote schaal voor.

Wij helpen gemeentes die hier werk van willen maken. Maar dat doen we wel met gevoel voor slachtoffers ervan en het politieke klimaat in de gemeente.
Tjerk Moraal
20 jarig jubileum

Anno 2021 viert SV Land haar twintigjarig jubileum.

De idealen zijn hetzelfde als bij oprichting: Sociale Zekerheid is een groot goed en juist daarom wil SV Land de sociale zekerheid beter maken en betaalbaar houden. De sleutel daarvoor is kennis door jarenlange uitvoeringservaring.

2021
“De sociale zekerheid is in 20 jaar alleen maar complexer geworden. Daarom is het ondernemen ook nooit af, ook niet met een mooi gezond bedrijf.

De drive en de energie om aangehaakt te blijven bij de markt blijft cruciaal. Altijd je vizier naar buiten.
Charlotte van Leeuwen
SV Land wil de sociale zekerheid in Nederland beter maken én betaalbaar houden.
2021