Handhaving Participatiewet

Al naar gelang de behoeften van onze opdrachtgevers ondersteunen onze specialisten de (fraude)consulent bij het fraudeonderzoek of verrichten dit onderzoek zelfstandig.

Aan de hand van een aantal risicoprofielen en/of fraudesignalen selecteren wij de dossiers die voor screening in aanmerking komen. Wij screenen het uitkeringenbestand op signalen van oneigenlijk gebruik en nemen, desgewenst, ook de vervolgacties voor onze rekening. Hierbij kunt u onder andere denken aan internetrechercheren, het voeren van confrontatiegesprekken, het uitvoeren van omgevingsinterviews en/of het afleggen van huisbezoeken.

Opdrachtgevers kunnen ons niet alleen inschakelen voor het screenen van bestaande cliënten, maar ook van cliënten die een uitkering aanvragen aan de ‘poort’. Dankzij deze preventieve handelswijze wordt vervuiling van de uitkeringsbestanden voorkomen.

Kennisoverdracht

Op alle onderdelen van het handhavingstraject werken wij nauw samen met de (fraude)consulent en/of de sociaal rechercheur, met wie wij onze kennis en ervaring zoveel mogelijk delen. Want uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de (fraude)consulenten het handhavingstraject zélf optimaal uitvoeren.

Daarom verzorgt SV Land tevens praktisch gerichte trainingen. Daarbij maken de consulenten zich de vaardigheden en gesprekstechnieken eigen die nodig zijn om snel en vakkundig op te treden bij een vermoeden van oneigenlijk gebruik. De training kan worden vervolgd door een coachingstraject, dat de consulent nog beter in staat stelt het geleerde in praktijk te brengen.

Resultaat

Jarenlange ervaring bij tientallen gemeenten, van groot tot klein, leert ons dat onze aanpak op het gebied van Handhaving aanzienlijke bestandsreducties oplevert, waardoor forse besparingen worden gerealiseerd. Ter indicatie: 30-50% van door ons onderzochte risicodossiers leidt tot een intrekking van het recht op uitkering.