beschikking (2)

Werkgevers hebben recent de Beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) 2017 ontvangen van de Belastingdienst of ontvangen deze binnenkort. De premieberekening bevat vaak fouten. Na ontvangst … Lees verder

Still

Is sociale zekerheid een kostenpost? SV Land ziet de sociale zekerheid als een uitgavenpost, geen kostenpost. Sociale uitsluiting en armoede zijn in Nederland het laagst … Lees verder

webinar arboned

Op dinsdag 13 september organiseerde ArboNed in samenwerking met SV Land een webinar omtrent het eigenrisicodragerschap met ingang van januari 2017. 400 werkgevers hebben de … Lees verder

rekenmachine

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is een serie van maatregelen om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen onder (ex-)medewerkers die … Lees verder

15 jarig jubileum

SV Land werd op 1 mei 2001 opgericht. Dit jaar bestaan we dus 15 jaar en daarvoor willen wij allereerst onze klanten, medewerkers en samenwerkingspartners … Lees verder

SV Cafe Live

Het thema van SV Café Live op 26 mei 2016 was De terugkeer van Persoonlijk Contact in de Sociale Zekerheid. Diverse sprekers gingen in op … Lees verder

Oudere berichten