Kantoor SV Land

Hoe kan ik verzuim ombuigen naar Duurzame Inzetbaarheid? Hoe maak ik optimaal gebruik van de bedrijfsarts? In februari en maart organiseert SV Land meerdere kleinschalige … Lees verder

UWV

Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe voorwaarden voor eigen risicodragen voor de WGA. Als u al eigenrisicodrager bent, en dit wilt blijven, dan moet … Lees verder

beschikking (2)

Werkgevers hebben recent de Beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) 2017 ontvangen van de Belastingdienst of ontvangen deze binnenkort. De premieberekening bevat vaak fouten. Na ontvangst … Lees verder

Still

Is sociale zekerheid een kostenpost? SV Land ziet de sociale zekerheid als een uitgavenpost, geen kostenpost. Sociale uitsluiting en armoede zijn in Nederland het laagst … Lees verder

webinar arboned

Op dinsdag 13 september organiseerde ArboNed in samenwerking met SV Land een webinar omtrent het eigenrisicodragerschap met ingang van januari 2017. 400 werkgevers hebben de … Lees verder

rekenmachine

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is een serie van maatregelen om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen onder (ex-)medewerkers die … Lees verder

Oudere berichten