Voorliggende Voorzieningen

Rechtmatigheid

Burgers ontvangen ten onrechte een PW-uitkering i.p.v. een voorliggende voorziening. Door middel van een goede screening van je bijstandsdossiers kunnen er gemiddeld 5% van het aantal mensen dat een PW-uitkering ontvangt in aanmerking komen voor een voorliggende voorziening, uitkering of verzekering.

Het komt namelijk regelmatig voor dat burgers een PW-uitkering ontvangen terwijl ze recht hebben op een voorziening die aansluit op hun persoonlijke situatie.

Door het screenen van de bijstandsdossiers krijgt de cliënt de juiste voorziening waar hij of zij daadwerkelijk recht op heeft. Dit leidt voor gemeenten vaak tot enorme besparingen op het bijstandsbudget, die kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s per jaar.


Hoge bijstandskosten reduceren d.m.v. voorliggende voorzieningen

Veel gemeenten kunnen de kosten van de bijstand nauwelijks bolwerken. De bijstandsbudgetten zijn vaak niet kostendekkend waardoor gemeenten in de financiële problemen komen en moeten bezuinigen.

              Gratis e-book

E-book Top 5 Voorliggende voorzieningen voor de bijstand

Ben jij Teamleider Inkomen, Kwaliteitsmedewerker of Beleidsmedewerker Participatiewet?

Dan is dit e-book echt iets voor jou!

Download

Wat is een voorliggende voorziening?

Een voorliggende voorziening is een overheidsregeling of uitkering die voorliggend is aan andere voorzieningen vanuit de overheid.

Voor de bijstand geldt bijvoorbeeld dat de WAO, de WW, de WIA en de Wajong-regeling voorliggend zijn. Deze uitkeringen worden door de Rijksoverheid via het UWV uitbetaald.

Wanneer gemeenten bijstandsuitkeringen helpen omzetten naar deze voorliggende regelingen besparen zij direct – en soms zelfs met terugwerkende kracht – op de bijstand. Dit kan oplopen tot zelfs 5 jaar.

Welke voorliggende voorzieningen zijn er?

Alle wetten die voorliggende kunnen zijn aan de bijstand vindt u in de onderstaande tabel:

Voorliggende Voorzieningen voor de (bijzondere) bijstand

AIO (Aanvullende inkomensvoorziening Ouderen) IOAZ (Gemeentelijke uitvoering) WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
ANW (Algemene Nabestaandenwet) Kindgebonden Budget WSF (Wet studiefinanciering)
AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier) Loondoorbetaling bij ziekte WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
AOV (Antilliaanse pensioenvoorziening) PGB (Persoonsgebonden budget) WW (Werkeloosheidswet)
AOW (Algemene Ouderdomswet) TW (Toeslagenwet)  ZEZ (Zelfstandig en Zwanger regeling)
Heffingskortingen Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten) Zorgtoeslag
Huurtoeslag  WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheids-verzekering) ZVW (Zorgverzekeringswet)
IOAW (Gemeentelijke uitvoering) WAZ (Wet arbeidsongeschiktheids-verzekeing zelfstandigen) ZW Ziektewet
IOW (Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) WAZO (Wet arbeid en zorg)
Wat zijn de meest voorkomende voorliggende voorzieningen?

 

De meest voorkomende voorliggende voorzieningen

ANW Loonheffingskortingen
Wajong WIA
Ziektewet WAO
WW Toeslagenwet

Kunnen we dit niet zelf doen als gemeente?

Veel gemeenten zijn van mening dat er voldoende kennis in huis is en de afdeling Werk & Inkomen dit prima zelf kan uitvoeren.

De praktijk wijst helaas anders uit. Dit zijn de top 5 oorzaken waardoor voorliggende voorzieningen vaak over het hoofd worden gezien:

  1. Het hoge aantal dossiers per consulent
  2. De werkdruk
  3. Veranderende wetgeving
  4. Onvoldoende kennis van de voorliggende voorzieningen
  5. Hoog personeelsverloop, waardoor kennis verdwijnt

Bovengenoemde oorzaken zijn de redenen waardoor gemeenten de rechtmatigheid van verschillende zaken over het hoofd zien en bovendien honderdduizenden euro’s aan besparing laten liggen.

Hoe ondersteunt SV Land gemeenten?

Al 18 jaar voorziet SV Land ondersteuning aan meer dan 85 gemeenten door het screenen van P-wet dossiers op beschikbare voorliggende voorzieningen. Dit wordt uitgevoerd door een team van 12 specialisten met uitgebreide kennis en ervaring in de sociale regelgeving.

Het proces begint met een oriënterend gesprek met een accountmanager van SV Land. Tijdens dit gesprek worden verschillende aspecten besproken, waaronder het aantal mensen in de bijstand, de verwachtingen van de gemeente, de gebruikte systemen (zoals Suwinet, Suite/GWS4all), en de mogelijke vormen van samenwerking.

Kortom, een duidelijke uiteenzetting van het werkproces. Vervolgens wordt een berekening gemaakt van de verwachte opbrengsten en wordt er een offerte voor de kosten verstrekt.

Afhankelijk van de omvang van de gemeente werken we met een team van ongeveer 3 personen aan een project. De werkzaamheden worden voornamelijk op afstand uitgevoerd, maar kunnen ook ter plaatse bij de gemeente worden uitgevoerd indien gewenst.

Je bent als gemeente een dief van je eigen portemonnee als je een partij als SV Land niet inschakelt.
Ate van der Horst, gemeente Amersfoort
Lees de casus

De frequentie van onze aanwezigheid is meestal 1 tot 2 dagen per week, en de doorlooptijd van een project bedraagt gemiddeld 8 tot 12 maanden. Dit komt doordat de aanvragen moeten worden goedgekeurd door het UWV.

Gratis berekening

Wilt u een gratis berekening ontvangen? Dien hier uw verzoek in en binnen 24 uur ontvangt u de berekening van onze accountmanager

Aanvragen

Berekening voorliggende voorzieningen

Alle voordelen op een rij

  • Burger krijgt de juiste voorziening
  • Reductie uitkeringsbestand
  • Team W&I wordt ontzorgd
  • Kennisoverdracht door specialisten
  • Enorme besparing realiseren

Wil je meer lezen over Voorliggende Voorzieningen? Bekijk de interessante verhalen van onze tevreden klanten:

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief