Voorliggende Voorzieningen voor de bijstand

Veel gemeenten ervaren de (financiële) druk van overvolle uitkeringsbestanden. Actief sturen op voorliggende voorzieningen zorgt ervoor dat mensen die ten onrechte gebruik maken van de (bijzondere) bijstand hun kosten op een andere manier vergoed krijgen. Hiermee besparen gemeenten gemiddeld tot 5% op de bijstand.

De corona-crisis heeft voor een enorme stijging van het aantal bijstandsaanvragen gezorgd en dat brengt veel gemeenten in de financiële problemen.

Echter: niet iedereen die in de bijstand staat hoort thuis in de bijstand. Een onderzoek voorliggende voorzieningen brengt helderheid en geeft gemeenten perspectief op besparingen tot honderdduizenden euro’s per jaar.

Wanneer gemeenten bijstandsuitkeringen helpen omzetten naar voorliggende regelingen besparen zij direct – en soms zelfs met terugwerkende kracht – op de bijstand.

Wat is een voorliggende voorziening?

Een voorliggende voorziening is een overheidsregeling of uitkering die voorliggend is aan andere voorzieningen vanuit de overheid. Voor de bijstand geldt bijvoorbeeld dat de WAO, de WW, de WIA en de wajong-regeling voorliggend zijn. Deze uitkeringen worden door de rijksoverheid via het UWV uitbetaald.

Wanneer gemeenten bijstandsuitkeringen helpen omzetten naar deze voorliggende regelingen besparen zij direct – en soms zelfs met terugwerkende kracht – op de bijstand.

Welke voorliggende voorzieningen zijn er?

Alle wetten die voorliggende kunnen zijn aan de bijstand vindt u in de onderstaande tabel:

Voorliggende Voorzieningen voor de (bijzondere) bijstand

AIO (Aanvullende inkomensvoorziening Ouderen) IOW (Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) WAZO (Wet arbeid en zorg)
ANW (Algemene Nabestaandenwet) IOAZ (Gemeentelijke uitvoering) WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier) Kindgebonden Budget WSF (Wet studiefinanciering)
AOV (Antilliaanse pensioenvoorziening) Loondoorbetaling bij ziekte WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
AOW (Algemene Ouderdomswet) PGB (Persoonsgebonden budget) WW (Werkeloosheidswet)
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) TOG (Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen) ZEZ (Zelfstandig en Zwanger regeling)
Bassissubsidie (Inkomensvoorziening Beeldend Kunstenaars) TW (Toeslagenwet) Zorgtoeslag
Heffingskortingen Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten) ZVW (Zorgverzekeringswet)
Huurtoeslag WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheids-verzekering) ZW Ziektewet
IOAW (Gemeentelijke uitvoering) WAZ (Wet arbeidsongeschiktheids-verzekeing zelfstandigen)

Welke stappen kunnen gemeenten zetten?

Het onderzoeken van bijstanddossiers op mogelijke voorliggende voorzieningen is een specialisme. Het is niet reëel om van gemeentelijke klantmanagers en inkomensconsulenten te verwachten dat zij het gehele voorliggende veld kennen en beheersen.

Gemeenten doen er dus goed aan om specialisten op dit gebied aan te nemen, op te leiden of externe kennis in te huren. SV Land kan hierbij helpen!

Hoe helpt SV Land gemeenten?

SV Land helpt gemeenten al sinds 2001 gebruik te maken van voorliggende voorzieningen. Daarmee realiseerden we al bij diverse grote en middelgrote gemeenten besparingen van vele honderdduizenden euro’s. In enkele gevallen ging het zelfs om miljoenen.

Gemeenten kunnen bij SV Land terecht voor een van de volgende drie typen dienstverlening:

  • Onderzoek Voorliggende Voorzieningen. Wij scannen uw bijstandsdossiers en rekenen u voor hoeveel uw gemeente kan besparen.
  • Detachering van specialisten. Onze specialisten werken een of meerdere dagen per week voor uw gemeente. Zij scannen dossiers, pikken kansrijke dossiers eruit en helpen mensen die in de bijstand zitten bij het aanvragen van een voorliggende regeling, als die er is. Daarnaast delen zij hun kennis met uw eigen werknemers, zodat u ook na afloop van de detacheringsperiode verder kunt met het realiseren van besparingen op dit gebied. In veel gevallen wordt detachering door gemeenten aangevraagd om achterstanden weg te werken en uw uitkeringsbestanden‘op te schonen’.
  • Opleidingen Wilt u liever zelf aan de gang met dit onderwerp? Dan kunnen uw medewerkers bij SV Land diverse trainingen volgen om zich te specialiseren op dit gebied. Deze trainingen kunnen desgewenst ook incompany bij u verzorgd worden.
Voor cliënten is het vrijwel altijd beter om in een andere regeling te komen dan de bijstand. SV Land helpt onze gemeente om deze mensen te helpen.
Aad Sweijen, gemeente Zaanstad
Lees de casus

Advies voorliggende voorzieningen

Hulp nodig bij voorliggende voorzieningen?

Mogen onze specialisten u helpen bij het aanvragen van voorliggende voorzieningen? Of kunnen wij uw medewerkers trainen? Neem contact op!

Vraag aan

Aanvragen dienstverlening

Vul hieronder uw contactgegevens in als u gebruik wilt maken van onze diensten. Wij nemen dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.

Meer lezen over dit onderwerp:

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief