Advies Decentralisaties Sociaal Domein (3D)

SV Land is al 15 jaar specialist op gebied van de sociale zekerheid en verzuim. Vanaf 2016 is de dienst Advies uitgebreid ten behoeve van het gehele Sociaal Domein. Daaronder verstaan wij de 3D taken Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdtaken.

Onze adviseurs worden resultaatgericht ingezet voor een inhoudelijke afgebakende opdracht met een eindresultaat. Ook kunnen zij bij u gedetacheerd worden om een functie tijdelijk uit te voeren, bijvoorbeeld bij een vacature of ziektevervanging. SV Land werkt met eigen én externe adviseurs om zo de beste persoon voor uw organisatie te selecteren.

Wij bieden diverse functies, maar zetten met name in op het leveren van:

  • Beleidsadviseurs
  • Programmamanagers
  • Projectleiders
  • Kwartiermakers

Onderscheidend vermogen

SV Land onderscheidt zich met haar dienstverlening op een aantal fronten:

  1. De verschillende maatschappelijke vraagstukken vragen een integrale 3D aanpak, deze staan wij ook voor. Onze medewerkers acteren vanuit deze visie.
  2. Door haar afkomst begrijpt SV Land de uitvoering. SV Land is als geen ander in staat om praktisch toepasbare oplossingen te bieden. SV Land levert ook altijd, als afsluiting van een beleidsproces, een implementatieplan voor de uitvoering
  3. Wij acteren zowel op de private als de publieke markt. Dat geeft andere inzichten en biedt toegevoegde waarde in onze dienstverlening
  4. Het Sociaal Domein staat de komende jaren, in het kader van de Transformatie, voor een deel in het teken van verschillende 2D of 3D beleidsthema’s. Daar zitten de besparingsmogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld aan vervoer Sociaal Domein, Langer Zelfstandig Wonen, doorontwikkeling wijkteams, 3D aanpak naleving/handhaving en risicomanagement. Wij leveren experts voor al deze thema’s.

Mogelijkheden

Om tot een overeenkomst te komen beschikken wij over een cafetariamodel. Naast het traditionele uurtje-factuurtje staan we volop open voor het maken van andere afspraken. Denkt u bijvoorbeeld aan fixed fee, no cure no pay of een abonnementsvorm voor terugkerende klussen.