Sociaal Domein & gemeenten

SV Land ondersteunt gemeenten in het Sociaal Domein met verschillende diensten: Advies sociaal domein, Handhaving 3D (3x3 aanpak), Opleiding en Onderzoeken naar Voorliggende Voorzieningen. Daarnaast voorziet SV Land sinds kort ook in de invulling van diverse uitvoerende functies binnen het Sociaal Domein. Voorbeelden hiervan zijn klantmanager Werk & Inkomen, Wmo consulent en consulent Jeugdzorg. Vraag naar de mogelijkheden.