Aanpassing Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar per 1 juli 2023

Re-integratie van zieke werknemer vraagt inspanning van zowel werknemer als werkgever. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de “Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar”. Per 1 juli 2023 wordt deze regeling aangepast. De wijziging is bedoeld om de positie van werknemers te verstevigen en tegelijkertijd de betrokkenheid van de zieke werknemer te vergroten.

De wijziging houdt in dat de zowel de werknemer als de werkgever op verschillende momenten in het proces hun visie op het verloop van het re-integratietraject moeten geven. Deze verplichting gaat gelden bij het opstellen van het plan van aanpak, het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie. Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning bij het opstellen van de visie dan kunnen werknemer en werkgever in overleg besluiten om hulp in te roepen van bijvoorbeeld een casemanager.

De werknemer had al de gelegenheid om te reageren op onderdelen van het re-integratieverslag. Per 1 juli 2023 wordt dit echter een verplichting. Deze verplichting gaat ook gelden voor mensen die onder de vangnetregeling van de Ziektewet vallen. Deze groep heeft geen werkgever, dus het gaat hierbij alleen om de visie van de vangnetter zelf wanneer de Ziektewetuitkering wordt ontvangen van het UWV.

Wanneer de (ex)werknemer de Ziektewetuitkering ontvangt van een eigenrisicodrager geldt de verplichting voor zowel (ex)werknemer als de eigenrisicodrager.

Overgangsrecht

Werknemers met een eerste ziektedag vóór 1 juli 2023 vallen onder het overgangsrecht. De verplichting om de visie van werknemer en werkgever over het re-integratieproces op te nemen geldt alleen voor documenten die ná die datum worden opgemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers en werkgevers verplicht worden achteraf in het reeds opgestelde documenten hun visies op het re-integratietraject moeten opnemen.

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief