Wet inburgering 2022

Veel gemeenten nog lang niet klaar voor de nieuwe Wet Inburgering

Na tweemaal uitstellen is het dan zover: de nieuwe Wet Inburgering 2021 gaat op 1 januari 2022 in werking. In de praktijk blijkt echter dat veel gemeenten nog lang niet klaar zijn voor dat moment.

Al in 2015 kwam de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met het rapport ‘Geen tijd te verliezen’, waarin werd aangetoond dat de huidige Inburgeringswet onvoldoende bijdraagt aan de integratie van statushouders.

Ondanks de titel van het rapport is door de overheid uitgebreid de tijd genomen om een nieuwe Wet te schrijven. Daarbij is er op verschillende manieren geëxperimenteerd met elementen uit de benodigde nieuwe wet.

Het uitstellen van de inwerkingtreding betekende gelukkig vooral dat de wet beter in elkaar kwam te zitten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij al bewezen is in de praktijk. Niet voor niets werd deze wet unaniem aangenomen in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer.

Echter: het uitstellen van de wet zorgde er ook voor dat gemeenten nog even afwachtten totdat er meer duidelijkheid kwam. Eerder gestarte voorbereidingen werden soms weer onderbroken of uitgesteld Daardoor zijn diverse gemeenten nu, drie maanden voor de invoering, nog lang niet klaar voor de nieuwe wet.

Het uitstellen van de wet zorgde er voor dat gemeenten nog even afwachtten totdat er meer duidelijkheid kwam. Eerder gestarte voorbereidingen werden weer onderbroken.

Maatwerk

De nieuwe Wet Inburgering betekent opnieuw een decentralisatie van beleid. Net als bij de invoering van de Jeugdwet en de Wmo in 2015 zijn gemeenten voortaan verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet.

Dat betekent dat gemeenten regie voeren op het inburgeringsproces en dat zij daarin maatwerk kunnen gaan bieden. Niet alleen asielmigranten, maar ook gezinsmigranten zijn een doelgroep voor de nieuwe Wet Inburgering. En ‘meer maatwerk leveren’ is ook precies wat dat in de evaluaties van de afgelopen jaren als essentieel naar voren komt.

In het PIP (Persoonlijk Inburgering en Participatieplan) wordt voor elke inburgeraar de te behalen doelen vastgelegd. Op deze manier krijgen gemeenten zicht op de inburgeraar en kan de inburgeraar zelf meebepalen op welke manier de inburgering voor hem of haar effectief is.

Valkuilen

Maatwerk is dus de nieuwe norm. Echter: de vrijheid om maatwerk te kunnen leveren, zorgt er ook voor dat gemeenten fouten kunnen maken. Bureaucratie of juist “te kort door de bocht gaan” ligt dan ook op de loer. Een paar voorbeelden:

  • In het PIP kunnen ook meteen een aantal andere essentiële leefgebieden integraal worden opgenomen. Voortaan kunnen gemeenten dus naast de vragen over opleiding in eigen land, werkervaring, gezinsverbanden en voorinburgering bij het COA, ook de Intakelijst van Jeugd, Wmo, Participatie, positieve gezondheid, ontzorging en digibetisme toevoegen aan de lijst. Bij elkaar wordt dat een flinke lijst. Ik ken een gemeente waar ze uitkwamen op maar liefst 574 vragen…
  • Of gemeenten gaan ervanuit dat 70 % van de asielmigranten het B1 niveau kan halen, terwijl we niet kijken naar de herkomst en het opleidingsniveau van de groepen die we in onze gemeente hebben.
  • Of gemeenten denken dat de onderwijsroute aan te besteden is, terwijl de MBO Raad al verschillende keren aangegeven heeft dat het budget daarvoor niet toereikend is. Ondertussen vergeet men om met de lokale ROC’s zelf om de tafel te gaan.

Nú doorpakken

Met de nieuwe Wet Inburgering hebben gemeenten de regie op inburgering weer terug. De verantwoordelijkheid voor de inburgering ligt niet meer bij de inburgeraar, de marktwerking onder inburgeringsinstituten wordt afgeschaft en de kwaliteit van de inburgeringstrajecten wordt getoetst door de gemeente.

Al met al een veel betere situatie waarin asielzoekers en immigranten bij de hand genomen worden en op een goede manier worden voorbereid op het Nederlandse staatsburgerschap. Hoe mooi zou het zijn als de invoering ervan dan deze keer niet verzandt in een bureaucratisch moeras? Hoe goed zou het zijn als de wachttijden verkort zouden worden en de kwaliteit omhoog gaat?

De nieuwe Wet Inburgering is helder, maar het succes ervan in uw gemeente wordt bepaald door hoe je de Wet Inburgering vertaalt in de werkprocessen, welke keuzes je maakt in de inkoop en aanbesteding en hoe dit past in het lokale netwerk.

Het succes van de nieuwe Wet Inburgering wordt bepaald door de keuzes die er in uw gemeente gemaakt worden.

Nog drie maanden…

In de praktijk zie ik dat de grotere gemeenten met volume en budget al heel ver zijn met de voorbereidingen. Echter: veel middelgrote en kleinere gemeenten puzzelen met het hoe, en de praktische uitwerking van het Beleidskader Inburgering.

De beelden uit Afghanistan in de afgelopen maanden maken ons weer duidelijk dat vluchten soms geen keuze is, maar een kwestie van overleven. Het minste wat wij kunnen doen als gemeenten is om de wet die de inburgering regelt, goed en soepel in te voeren en de integratie op deze manier een stevige start mee te geven.

Nog slechts drie maanden om zaken intern af te stemmen en met externe partners om tafel te gaan. Dat móet lukken, toch?

In 1 dag volledig op de hoogte

Een goede eerste stap is het inschrijven voor de Eendaagse Training Wet Inburgering 2021 op 16 november. Deze training – door mij verzorgd – helpt consulenten en casemanagers om in 1 dag helderheid te krijgen over de essentie en bedoeling van de wet en te nemen praktische stappen. Bovendien geef ik talrijke praktijkvoorbeelden van gemeenten die al goed op weg zijn.

Gemeentelijke medewerkers die de training volgen, leren alle onderdelen van de wet kennen en kunnen deze toepassen voor hun gemeente en werkprocessen. Daarnaast is er tijd om in te gaan op lokale vragen die er spelen.

Alle informatie over deze training vindt u hier: https://www.svland.nl/opleidingen/training-wet-inburgering. Ook inschrijven kan op deze pagina.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief