3 jaar touwtrekken: de weg naar een IVA-uitkering

Jaren van onveranderdheid: De WGA-uitkering

Vanaf augustus 2013 ontvangt de werkneemster een WGA-uitkering vanwege volledige arbeidsongeschiktheid. Herbeoordelingen in 2014, 2017 en 2019 leiden echter niet tot verandering. UWV handhaaft de volledige arbeidsongeschiktheid, maar zonder duurzaamheid.

Het vierde herbeoordelingsverzoek en ondertussen 9 jaar arbeidsongeschikt

In 2020 dient de werkgever een vierde herbeoordelingsverzoek in. Opnieuw blijft UWV bij het standpunt van afwezige duurzaamheid. Dit terwijl de werkneemster inmiddels al 9 jaar volledig arbeidsongeschikt is en al 7 jaar een WGA-uitkering op basis van 100% arbeidsongeschiktheid ontvangt.

Bezwaar en onderscheidende gronden

De werkgever vraagt ons in september 2020 bezwaar te maken tegen de laatste beschikking. Het bezwaar benadrukt, afgezien van het medische aspect, onder andere het ontbreken van een fysiek spreekuur, het niet opvragen van informatie bij de curatieve sector en het gebrek aan vermelding van mogelijke behandelingen.

Het ongegrond verklaren van bezwaar en de gang naar de rechtbank

UWV wijst de bezwaren af, waarbij een van de redenen is dat de werkneemster zelf verwacht dat het beter zal worden. Dit leidt tot de beslissing om in juni 2021 beroep aan te tekenen. Het beroep legt de nadruk op het belang van medische en objectieve gegevens bij het oordeel over mogelijke behandelingen en verbeteringen, alsmede op het nalaten van informatie-opvraag bij de behandelende sector door UWV.

Een verbijsterende uitspraak en het hoger beroep

In september 2022 verklaart de rechtbank tot ieders verbazing het beroep ongegrond. Dit ondanks het ontbreken van informatie-opvraag door UWV, met als argument dat de werkneemster tijdens het spreekuur met de bezwaarverzekeringsarts “haar verhaal en behandelproces duidelijk heeft weergegeven.”

Doorzettingsvermogen in oktober 2022: Hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep

In oktober 2022 wordt hoger beroep aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep. De uitslag is verrassend anders. De raad oordeelt dat de bezwaarverzekeringsarts in rapporten van mei 2021, juli 2021 en juni 2023 onvoldoende heeft gemotiveerd dat er een duidelijke verbetering van de belastbaarheid verwacht kan worden met een adequate behandeling. Bovendien ontbreekt informatie van de behandelsector en toelichting over mogelijke behandelingen. De wens van de werkneemster om niet in de IVA te komen, wordt terzijde geschoven, want het draait om objectieve medische gegevens. Precies datgene waar al drie jaar geleden bezwaar tegen werd gemaakt.

Terugwerkende kracht: De IVA uitkering

Met terugwerkende kracht vanaf september 2020 wordt de uitkering omgezet naar een IVA-uitkering.

Een indrukwekkend aantal overwinningen in 2023

Dit jaar markeert alweer de 62e IVA-uitkering die tot stand komt via bezwaar, beroep of hoger beroep. Het verhaal van wat een paar vastberaden juristen kunnen bereiken.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief