WGA voorkomen

Hebt u een werknemer die al 42 weken ziek is? Dan bent u volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht een verzuimmelding te doen aan het UWV. Dit is ook hét moment om SV Land in te schakelen. Wij, SV Land, kunnen een risicoanalyse voor u doen met als doel het voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. Vult u gerust onderstaand contactformulier in om meer informatie te vergaren aangaande WGA voorkomen.

Een werknemer die 42 weken of langer ziek is stevent vaak af op arbeidsongeschiktheid, als er niets gebeurt. Daarom is het van belang vanaf nu alle zeilen bij te zetten om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Om een loonsanctie te voorkomen is het bovendien van belang dat u als werkgever kunt aantonen dat u er alles aan gedaan hebt om het niet zover te laten komen.

Wat is een risicoanalyse WGA?

Onze arbeidsdeskundige beoordeelt het dossier van uw zieke werknemer. Hij gaat in gesprek met de werknemer en kijkt wat er precies aan de hand is en wat u als werkgever al hebt ondernomen om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Daarnaast bekijkt de arbeidsdeskundige of er alternatieve scenario’s denkbaar zijn dan arbeidsongeschiktheid.

WGA voorkomen

Het resultaat hiervan is een rapport met een financieel overzicht voor zowel de werkgever als voor de werknemer: hoe ziet de toekomst eruit als deze situatie afstevent op een WGA-uitkering? Wat kan er nog worden gedaan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te beperken?

De werknemer ontvangt een overzicht van wat er met zijn inkomen gebeurt wanneer hij of zij geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd. Dit is meer dan eens een wake-up-call voor de werknemer om ook zelf in actie te komen.

Aanbevelingen

Het rapport levert u als werkgever echter meer op dan alleen een financieel overzicht. Ook voor het geheel van uw organisatie is er winst te behalen. Daarom zal de specialist van SV Land u ook aanbevelingen doen voor de toekomst.

Hoe kunt u uw organisatie zo inrichten dat langdurig en complex verzuim voorkomen wordt? Wie kunt u daarvoor inschakelen en op welk moment? Hoe kunt u de bedrijfsarts aansturen zodat deze met resultaten komt waar u als werkgever iets aan hebt?

Besparen op WGA-kosten

Wilt u als organisatie besparen op uw WGA-premies? Dan is het voorkomen van een WGA-beoordeling de eerste stap in de goede richting. Dankzij onze risicoanalyse WGA voorkomt u arbeidsongeschiktheid of beperkt u deze. Daarmee heeft u onze inzet snel terugverdiend.

Wilt u een Risicoanalyse WGA voor een of meerdere van uw zieke medewerkers? Vult u dan het onderstaande formulier in alstublieft. Hebt u eerst nog vragen? Bel dan met Tjerk Moraal, telefoonnummer: 079 363 44 00.

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.