WGA Casemanagement

Een zieke werknemer kost u als werkgever al snel veel geld. SV Land kan u op diverse manieren helpen de arbeidsongeschiktheid te beperken voor uw organisatie.

Hebt u een langdurig (meer dan 42 weken) zieke werknemer? Dan is het zaak om op tijd een in te kunnen schatten of de ziekte uitloopt op geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. U wilt er immers alles aan doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen of beperken.

Wilt u een loonsanctie of arbeidsongeschiktheid voorkomen, dan zult u een gedegen dossier aan moeten leggen waarin u laat zien wat u gedaan hebt om de zieke weer aan het werk te krijgen. Een Casemanager Verzuim van SV Land kan u hiermee praktisch helpen.

Onlangs kwam SV Land er nog achter dat iemand alsnog een no-risk polis had. Daardoor konden wij de verzuimkosten met terugwerkende kracht terugvragen van het UWV
Marieken van Kruining - Hago Zorg
Lees interview

ZBO-procedure

Bent u eigenrisicodrager? Dan bent u niet alleen financieel verantwoordelijk voor het ondersteunen van zieke werknemers, maar ook voor re-integratie en begeleiding. Weigert uw werknemer echter hier aan mee te werken, dan kunt u SV Land inschakelen voor de uitvoering van een correcte ZBO procedure.

Langdurig zieke medewerkers drukken op de winst van uw organisatie. Gaat een groot deel van uw kosten als werkgever op aan WGA-premies? Dan kan het geen kwaad SV Land in te schakelen. Een herbeoordeling van een zieke medewerkers kan u heel wat geld besparen en bovendien rust geven aan medewerkers die onterecht als gedeeltelijk arbeidsongeschikt beoordeeld zijn.

Bezwaar en beroep

Een beschikking van het UWV of van de belastingdienst kan u veel geld kosten, maar soms onterecht. SV Land bekijkt voor werkgevers of zij bezwaar en eventueel beroep kunnen aantekenen tegen deze beschikking.