Duurzame inzetbaarheid

Hoe ga je het verzuim in een organisatie op lange termijn en structureel beïnvloeden? Met het meest positieve scenario dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven? Dat is de grote vraag waar veel organisaties mee worstelen. Om een programma duurzame inzetbaarheid goed te laten landen en slagen in een organisatie moet voldaan zijn aan een aantal basisvoorwaarden:

De aanpak van verzuimbeheersing en inzetbaarheid verloopt in een aantal stappen:

  1. Het neerzetten van goed verzuimbeleid
  2. Werken aan verzuimpreventie
  3. Werken aan verzuimbeheersing
  4. Het opzetten van een programma duurzame inzetbaarheid

Van werknemers wordt gevraagd om tijdens hun werkzame leven aan te blijven sluiten op ontwikkelingen om zo inzetbaar te blijven. Een flinke opgave waar de werkgevers de randvoorwaarden voor moeten creëren.

Werkgevers dienen hiervoor de randvoorwaarden te creëren. Dat vraagt iets van de cultuur en het leiderschap van de organisatie. Voor een goed Duurzame Inzetbaarheidsbeleid is draagvlak en voorbeeldgedrag nodig vanuit de top van de organisatie.

Het duurzaam inzetbaar houden van werknemers is een flinke opgave waar de werkgevers de randvoorwaarden voor moeten creëren.

Onze visie op Duurzame Inzetbaarheid is dat het een geïntegreerd vraagstuk omvat met een aantal fasen in verzuimbeleid, preventie en beheersing. Als dat goed is ingericht, kom je aan het opzetten van een programma duurzame inzetbaarheid waarbij de verantwoordelijkheid van zowel de werknemers als de werkgever van belang is.

Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling naar een duurzaam productieve en waardevolle organisatie.

 

Thema’s duurzame inzetbaarheid

Onze Adviseurs hebben de kennis en de praktijkervaring om u te ondersteunen bij het ontwikkelen van een programma Duurzame Inzetbaarheid.

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten