Besparingsonderzoek Sociale Zekerheid

Personeelskosten en personeelsgerelateerde kosten vormen in veel gevallen de hoogste kostenpost binnen organisaties. Een belangrijk onderdeel van deze kosten, waar vaak aan wordt voorbij gegaan, zijn kosten die te maken hebben met ons sociale zekerheidsstelsel. In de volksmond sociale lasten genoemd.

In de praktijk blijkt dat zowel het UWV als de Belastingdienst onbedoeld fouten maken in de vaststelling van deze sociale lasten. Door de complexiteit en continue wetswijzigingen maken niet alle organisaties optimaal gebruik gemaakt van korting- en subsidieregelingen.

No cure, no pay

Met onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij een besparingsonderzoek ontwikkeld, waarmee wij voor uw organisatie een flinke besparing met terugwerkende kracht realiseren. Dit onderzoek voeren wij uit op basis van no cure, no pay.

Ons besparingsonderzoek hoeft u niet te betalen als het u niets oplevert.

Wij kijken onder andere naar de volgende onderdelen op het gebied van sociale zekerheid:

  • Afdracht sociale verzekeringspremies UWV/Belastingdienst
  • Beschikkingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)
  • Recht op Premiekorting (tot 1-1-2018)
  • Recht op Loonkostenvoordelen/LKV (vanaf 1-1-2018)
  • Recht op Vangnetsituaties Ziektewet en WIA
  • Wet Vermindering Afdracht overige fiscale (stimulerings)regelingen
  • Bezwaar- en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en WIA

Borging naar de toekomst

Na het onderkennen van de in het verleden niet benutte gelden is het zaak om ervoor te zorgen dat deze gelden in de toekomst wel worden benut. Vanuit de opgedane ervaringen en kennis zorgen wij samen met u voor een goede borging naar de toekomst.

Wij kunnen u daarbij adviseren over aanpassingen binnen uw bedrijfsvoering en desgewenst ondersteunen wij u met de implementatie daarvan.