Uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt: wat nu?

Is uw werknemer al meer dan twee jaar ziek? Dan kan hij of zij een WIA-uitkering aanvragen. Deze wordt toegekend als de arts en de arbeidsdeskundige van het UWV van mening zijn dat uw werknemer minder dan 65% van het huidige loon verdienen kan. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Als uw medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, blijft u desondanks nog maximaal tien jaar verantwoordelijk voor hem of haar. Zelfs als uw werknemer al jaren thuiszit of inmiddels voor een andere werkgever werkt, kan deze verantwoordelijkheid voortduren*.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat u als werkgever WGA-premie moet betalen aan het UWV of aan een private verzekeraar wanneer u eigenrisicodrager bent. De hoogte van deze premie is gebaseerd op de uitkering die de zieke werknemer ontvangt.

De totale premiesom kan soms enorm oplopen en wanneer u geen actie onderneemt, kost één werknemer in de WGA u over meerdere jaren soms honderdduizenden euro’s.

Het is dus zaak om het verzuimdossier niet te laten voor wat het is, maar met de regelmaat van de klok te kijken of er veranderingen in de situatie zijn, waardoor u de verantwoordelijkheid voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer kunt beperken en uw premiebedrag kan verlagen.

Juridisch advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van uw werknemer(s)? Onze specialisten zitten voor u klaar

Advies aanvragen

Juridisch advies aanvragen

Naam(Vereist)
Welke categorieën van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zijn er?

Als het gaat om arbeidsgeschiktheid zijn er grofweg drie categorieën:

 • Uw werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hij of zij ontvangt dan geen WIA-uitkering en de werknemer blijft in dienst bij u. U moet voor hem of haar op zoek gaan naar passend werk of een andere functie binnen hetzelfde bedrijf.
 • Uw werknemer is meer dan 35% arbeidsongeschikt. Hij of zij ontvangt dan een aanvullende uitkering op zijn of haar salaris. Dit noemen we de loongerelateerde WGA-uitkering. Deze uitkering is tijdelijk en zowel de hoogte als de periode waarin deze uitkering ontvangen wordt zijn afhankelijk van het eerder verdiende salaris en het aantal jaar dat de werknemer bij u in dienst was. Na deze periode krijgt de werknemer

Welke uitkeringen zijn er voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten?

Elke werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is kan een WIA-uitkering aanvragen. Deze uitkering valt uiteen in twee verschillende uitkeringen:

 • De WGA (Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid). Deze uitkering vult het loon aan bij verminderde inzetbaarheid.
 • De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Deze uitkering vergoed 75% van het maandloon en wordt alleen uitgekeerd bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Welke veranderingen in arbeidsgeschiktheid zijn gunstig voor de werkgever?

In het algemeen zijn er twee veranderingen mogelijk die gunstig zijn voor de werkgever:

 1. Uw werknemer wordt minder arbeidsongeschikt, oftewel: u kunt hem of haar meer inzetten in uw organisatie. Hierdoor betaalt u minder premie aan het UWV of aan een uw private verzekeraar.
 2. Uw werknemer wordt helemaal ‘afgekeurd’ en dus volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. In dit geval vervallen uw verantwoordelijkheden als werkgever en krijgt uw werknemer een IVA-uitkering van de Rijksoverheid. U betaalt dan geen premie meer voor hem of haar.

Hoe kan een werknemer minder arbeidsongeschikt worden?
Hoe kan ik bezuinigen op de kosten van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

Dienstverlening van SV Land

SV Land heeft veel kennis in huis rondom gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen u als werkgever dus uitstekend van advies voorzien wanneer u vragen heeft over dit onderwerp. Naast advies kunnen wij u helpen zijn met een van de volgende diensten:

 • Herbeoordelingen WGA / WIA

  Wij kunnen u helpen een herbeoordelingsverzoek in te dienen bij het UWV wanneer er reden is om aan te nemen dat er veranderingen zijn in de arbeidsgeschiktheid van uw werknemer. Lees meer…

 • Bewaar en Beroep

  Bent u het niet eens met het oordeel van het UWV? Wij kunnen u helpen om bezwaar te maken. Ook als het tot een rechtszaak (Beroep) komt, kunnen onze juristen u bijstaan. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring en SV Land is door het UWV geaccrediteerd als rechtshulpverlener. Lees meer…

 • Casemanagement WGA

  Hebt u meerdere werknemers in de WGA en betaalt u daardoor maandelijks een torenhoge WGA-premie? Dan kunt u SV Land vragen het casemanagement van u over te nemen. Onze ervaren casemanagers houden contact met uw zieke werknemers en zorgen ervoor uw dossiers up-to-date zijn. Zo nodig vragen zij herbeoordelingen aan en zorgen ervoor dat uw zieke werknemers op een goede en verantwoorde manier kunnen re-integreren. Lees meer…

*In enkele gevallen zou u door de eenmalige overstap van de publieke verzekering naar een private verzekeraar (eigenrisicodragerschap) oude verzuimdossiers kunnen loslaten. Vraag hierover deskundig advies van onze juridische specialisten.
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief