Uitvoering Eigenrisicodragerschap ZW

Als u als werkgever besluit om Eigenrisicodrager Ziektewet (ZW) te worden, dan betekent dit dat u zelf verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van de Ziektewet. Voor werknemers die ziek uit dienst gaan moet u de Ziektewet uitvoeren. UWV voert dit dan niet meer voor u uit.

Uitbesteden of zelf oppakken?

De uitvoering van de Ziektewet kunt u uitbesteden aan een private uitvoerder of zelf oppakken. Wat komt hierbij kijken?

 Als Eigenrisicodrager ZW bent u verantwoordelijk voor de begeleiding van (ex)werknemers (de ZW Arborol) en betaling van Ziektewetuitkeringen (de uitkeringsadministratie).

ZW Arborol

  • Het uitvoeren van verzuim en re-integratieverplichtingen voortkomend uit de Wet verbetering Poortwachter
  • Het uitvoeren van maatregelen zoals het korten van de uitkering
  • Het doorgeven en aanvragen van informatie en beschikkingen bij UWV

ZW Uitkeringsadministratie

  • Het vaststellen van het recht op en de hoogte van de uitkering
  • Het voeren van de uitkeringsadministratie
  • Uitbetaling van de uitkering

Aan de uitvoering worden strikte eisen gesteld. Het UWV toetst namelijk of u de Ziektewet goed uitvoert. Goede kennis van de Ziektewet is daarom belangrijk om het proces goed in te regelen.

Als u eigen casemanagers verzuim in huis hebt kunt u de uitvoering van de Arborol ZW zelf oppakken. Een Ziektewet-verzuimprotocol helpt hierbij.

Welke keuze maakt u?

Bij de uitvoering van het eigenrisicodragerschap heeft u de volgende keuzemogelijkheden:

  1. De uitvoering van de Ziektewet volledig in eigen beheer nemen.
  2. De uitvoering Ziektewet deels in eigen beheer te nemen (uitvoering van de ZW Arborol) en deels uitbesteden (de ZW administratie).
  3. De uitvoering Ziektewet volledig uitbesteden.
Met een optimale inrichting van het Ziektewetproces bent u als eigenrisicodrager in staat de Ziektewetkosten te beheersen en uiteindelijk instroom in de WGA te beperken.

SV Land ondersteunt organisaties om de beste keuze te maken. Samen met onze partner SV Pay  kunt u de ZW-uitkeringsadministratie aan ons uitbesteden.

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij de inrichting van de Ziektewet met het formuleren van beleid, het opstellen van een handboek ZW en het inrichten van processen.

Uitvoering uitbesteden?

Onze specialisten ontzorgen u graag!

Vraag aan

Aanvragen dienstverlening

Vul hieronder uw contactgegevens in als u gebruik wilt maken van onze diensten. Wij nemen dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.