Uitvoering ZBO-procedure

Bent u eigenrisicodrager WGA? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen, re-integratie en begeleiding. De werknemer heeft ook verplichtingen en moet ook na instroom in de WGA meewerken aan re-integratie. Als de werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie, dan is de werkgever bevoegd om een maatregel, in de vorm van een sanctie op de WGA-uitkering, op te leggen. Deze bevoegdheid behoort normaliter toe aan het UWV. De eigen risicodrager WGA fungeert hiermee als Zelfstandig Bestuursorgaan (hierna: ZBO).

Weigert uw (ex)werknemer mee te werken aan re-integratie, dan kunt u een ZBO-procedure starten. SV Land helpt u hiermee.

Hebt u een arbeidsongeschikte (ex)medewerker die niet bij de bedrijfsarts verschijnt of die geen inlichtingen wil verstrekken ? Dan kunt u een ZBO-procedure in gang zetten.

Uitvoeren ZBO-procedure

Dit heeft tot gevolg dat bij de uitvoering de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Dit betekent dat de juiste procedures gevolgd moeten worden zoals o.a. een bezwaarprocedure.  Ook dient u eerst een schriftelijke waarschuwing te sturen en andere stappen te volgen voordat een sanctie kan worden opgelegd.

Veel werkgevers hebben hiervoor niet de kennis in huis. U kunt er als werkgever of inkomensverzekeraars voor kiezen om het uitvoeren van de ZBO-procedure uit te besteden. SV Land werkt met gespecialiseerde juridische medewerkers die u helpen met het uitvoeren van de ZBO-procedure.

Hulp bij juridische stappen

SV Land voert, namens, u de ZBO-procedure uit om uw arbeidsongeschikte (ex)werknemer aan te sporen tot medewerking. Meestal is een waarschuwingsbrief genoeg, maar als uw (ex)werknemer blijft weigeren kunnen wij alle stappen zetten die wettelijk verplicht zijn om te kunnen sanctioneren.

Een hoofdpijndossier die u graag aan ons wilt overdragen? Meld u aan via het onderstaande formulier of bel voor meer informatie eerst met Tjerk Moraal, telefoonnummer 079-3734400.

 

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.