Uitvoering ZBO-procedure

Langdurig zieke werknemers en werknemers in de WGA hebben de verplichting mee te werken aan een re-integratietraject. Doen zij dit niet, dan staan hier sancties tegenover. Bent u eigenrisicodrager WGA? Dan zult u in dat geval zelf een zogenaamde ZBO-procedure moeten opstarten. SV Land helpt u hierbij.

Wat is een ZBO-procedure?

Bent u eigenrisicodrager WGA? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen, re-integratie en begeleiding. De werknemer heeft ook verplichtingen en moet ook na instroom in de WGA meewerken aan re-integratie.

Als de werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie, dan is de werkgever bevoegd om een maatregel, in de vorm van een sanctie op de WGA-uitkering, op te leggen. Deze bevoegdheid behoort normaliter toe aan het UWV. De eigen risicodrager WGA fungeert hiermee als Zelfstandig Bestuursorgaan (hierna: ZBO).

Hulp bij ZBO-procedure?

Schakel onze juridische specialisten in. Zij helpen u correct én efficiënt deze procedure in te zetten.

Aanvragen

Aanvragen dienstverlening

Vul hieronder uw contactgegevens in als u gebruik wilt maken van onze diensten. Wij nemen dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.

Uitvoeren ZBO-procedure

Het opstarten van een ZBO-procedure komt heel precies. Op deze procedures is de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Dit betekent dat de juiste procedures gevolgd moeten worden zoals bijvoorbeeld een bezwaarprocedure. Ook dient u eerst een schriftelijke waarschuwing te sturen en andere stappen te volgen voordat een sanctie kan worden opgelegd.

Veel werkgevers hebben hiervoor niet de kennis in huis. U kunt er als werkgever of inkomensverzekeraar voor kiezen om het uitvoeren van de ZBO-procedure uit te besteden. SV Land werkt met gespecialiseerde juridische medewerkers die u helpen met het uitvoeren van de ZBO-procedure.

Weigert uw (ex)werknemer mee te werken aan re-integratie, dan kunt u een ZBO-procedure starten. SV Land helpt u hiermee.

Hulp bij juridische stappen

Namens u voert SV Land de ZBO- procedure uit om uw arbeidsongeschikte (ex)werknemer aan te sporen tot medewerking.

Meestal is een waarschuwingsbrief genoeg, maar als uw (ex)werknemer blijft weigeren kunnen wij namens u alle stappen zetten die wettelijk verplicht zijn om een sanctie op te kunnen leggen.

Het doel is uiteindelijk altijd dat uw medewerker de nodige medewerking gaat verlenen aan het re-integratietraject. Bij voorkeur zonder dat de relatie tussen werkgever en werknemer (verder) verslechterd.

Wilt u dat de ZBO-procedure efficient en correct verloopt? Schakel dan SV Land in. Wij helpen u graag!