Verzuimanalyse

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van een goed verzuimbeleid. Hoe ga je het verzuim in een organisatie op lange termijn beïnvloeden? Dat is de grote vraag waar veel organisaties mee worstelen. Het laten uitvoeren van een Verzuimanalyse maakt duidelijk welke stappen hiervoor gezet moeten worden.

In een verzuimanalyse worden diverse verzuimgerelateerde onderdelen onderzocht. U kunt hierbij  denken aan:

Verzuimbeleid

 • Verzuimbeleid en diverse rollen
 • Rol en betrokkenheid van de directie
 • Hoe is de verzuimaanpak georganiseerd ?
 • Verzuimcijfers
 • Wordt er voldoende ingezet op aangepast werk?
 • Hoe ziet de providerboog eruit?
 • Mogelijkheden ter verbetering van de verzuimaanpak

Uitvoering verzuimbeleid

 • Hoe functioneert het verzuimteam (extern of intern)
 • Aanpak van verzuim, samenwerking, helderheid, opvolgen adviezen
 • Wat is de kwaliteit van de bedrijfsarts en hoe wordt deze gestuurd ?
 • Processen, diverse rollen en sturing, verzuimvolgsysteem
 • In hoeverre wordt er gestuurd op het gedrag van de verzuimende medewerkers?
 • Rol van de werknemer bij re-integratie
 • Nakomen wettelijke verplichtingen (Wet Verbetering Poortwachter, AVG)
 • Eerstejaarsevaluatie en spoor 1 en 2.
 • Rol van leidinggevenden in de verzuimbegeleiding

Om inzicht te krijgen wordt onder andere gebruik gemaakt van het afnemen van interviews. Ook wordt een dossieronderzoek uitgevoerd op meerdere (langlopende) verzuimdossiers.

De resultaten van de verzuimanalyse worden middels een rapportage en een interactieve sessie aan u teruggekoppeld.

Baten

Inzicht in verzuimaanpak zorgt voor aandacht en scherpte in het proces en de kwaliteit van de uitvoerders. Dit inzicht zorgt voor verandering en voorkomen van langdurig verzuim.

Opleiding

Heeft u in uw organisatie behoefte naar meer kennis binnen het verzuim en de begeleiding hiervan. Speciaal daarvoor heeft SV Land enkele opleidingen ingericht waarin specifiek op die onderwerpen wordt ingegaan. Op onderstaande link vindt u meer informatie over deze opleidingen.

Verzuimopleidingen