Adviseur Inzetbaarheid

Onze hbo-opgeleide, resultaatgerichte Adviseur Inzetbaarheid heeft ruime ervaring in verzuimbegeleiding en inzetbaarheidsvraagstukken. Op deze pagina leest u meer over onze visie op inzetbaarheid en de rol die een Adviseur Inzetbaarheid van SV Land in uw organisatie zou kunnen vervullen.

Bij SV Land geloven we dat het verzuim binnen een organisatie niet hoger zou hoeven zijn dan 2-3%. We gaan er hierbij vanuit dat verzuim een uitvloeisel is van de bedrijfscultuur. En we gaan ervan uit dat iemand zich niet zomaar ziekmeldt, maar dat er vaak ook een achterliggende reden is.

Wanneer er wordt gestuurd op gedrag en altijd geprobeerd wordt om via de dialoog “het lek boven water te krijgen”, kun je beter sturen op een positieve gedragsverandering en inzetbaarheid. Daarbij geloven we ook sterk dat werken uiteindelijk voor nagenoeg iedereen beter is dan niet werken. Meedoen is belangrijk!

Rol leidinggevende t.b.v. inzetbaarheid

We kijken hierbij naar het gedrag van zowel de medewerker als de leidinggevende. We weten dat de leidinggevende een grote rol speelt bij voorkomen en beïnvloeden van verzuim. En dat de relatie tussen leidinggevende en de medewerker cruciaal is.

Maar we weten ook dat het voeren van een moedig gesprek over inzetbaarheid erg lastig kan zijn. Tegelijkertijd is onze visie dat alles bespreekbaar kan zijn, mits het gesprek vanuit oprechte aandacht en interesse gevoerd wordt en er toch ook een zakelijk tintje aan gegeven wordt.

Wat doet de Adviseur Inzetbaarheid?

Een Adviseur Inzetbaarheid heeft een coachende rol naar de leidinggevenden binnen uw organisatie. Hij of zij onderzoekt waar verzuim vandaan komt, durft samen met u de vinger op de zere plek te leggen en gaat samen met u en uw medewerker in gesprek.

Met elkaar wordt het eerdergenoemde lek hopelijk boven water gehaald. Wat schuilt er achter de klacht? Welke gedragsfactoren van zowel medewerker als leidinggevende spelen mee in de keuze van verzuim. Hoe respectvol is het om op deze manier naar verzuim te kijken ten einde duurzame inzetbaarheid (op de juiste plaats) te bewerkstelligen? Lees meer…

Wat voegt een Adviseur Inzetbaarheid toe?

De Adviseur Inzetbaarheid is van toegevoegde waarde binnen uw organisatie. Hij of zij kan een analyse maken van het verzuim, werkt vanuit de behoefte van de klant waarbij vast wordt gehouden aan sturen op gedrag en de dialoog voorop. Hij of zij richt zich op het leiderschap binnen een organisatie en weet verder te kijken dan alleen verzuim.

Immers is de groep medewerkers die (nog) wel aan het werk is de groep waar echt het verschil gemaakt kan worden door de instroom in verzuim te gaan voorkomen. De Adviseur Inzetbaarheid ondersteunt de leidinggevende in de preventie van verzuim.

Meerwaarde voor uw organisatie

Samengevat kan de Adviseur Inzetbaarheid het volgende voor uw organisatie betekenen:

  • Organisatieadvies tav gedrag, leiderschap, verzuim, inzetbaarheid en preventie
  • Ondersteuning verzuimbegeleiding,
  • Samenwerken met uw of onze arbodienst (mee opstellen van goede vraagstelling, vertalen van adviezen bedrijfsarts of taakgedelegeerde naar de praktijk)
  • Coaching on the job van leidinggevenden, houden van inzetbaarheidsoverleggen en driegesprekken
  • Dossieranalyse

Wie zijn onze Adviseurs Inzetbaarheid?

Dat zijn gewoon leuke, nuchtere mensen die erg benaderbaar en betrokken zijn, altijd het gesprek durven aangaan en ook kritisch durven zijn naar de klant, met als doel iemand juist te helpen verbeteren.

Onze hbo-opgeleide, resultaatgerichte adviseurs hebben ruime ervaring in verzuimbegeleiding en inzetbaarheidsvraagstukken en benaderen inzetbaarheid vanuit het gedragsmodel. Zij komen graag bij u op locatie om optimaal te kunnen samenwerken.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief