Regie op Verzuim

Hoe kun je weer regie op verzuim krijgen en het verzuim in een organisatie structureel beïnvloeden? Dat is de grote vraag waar veel organisaties mee worstelen. Verzuim daalt niet vanzelf en om grip op verzuim te krijgen, zal er een bewuste strategische koers gevolgd moeten worden die blijvend is.

De Regie op Verzuim-aanpak van SV Land verloopt in een aantal stappen:
 1. Het neerzetten van goed verzuimbeleid
 2. Werken aan verzuimpreventie
 3. Werken aan verzuimbeheersing
 4. Het opzetten van een programma duurzame inzetbaarheid

In de afgelopen 20 jaar hebben wij veel praktijkervaring opgedaan in de verzuimbegeleiding voor grote werkgevers. Vanuit deze ervaring hebben wij geleerd wat in de praktijk goed werkt. Dit is het fundament van het verzuimbeleid en de vertaling naar verzuimbegeleiding. Als het fundament niet goed is, kom je nooit een stap verder. Wij noemen onze visie op verzuimbegeleiding: Regie op Verzuim.

Wat brengt Regie op Verzuim daadwerkelijk voor uw organisatie?
Dit levert u direct een besparing op en op de langere termijn een gezonde organisatie waarin verzuim geen belemmerende factor meer is, u loyale werknemers krijgt en getuigt van goed werkgeverschap.

Kennismakingsgesprek   Bel ons

Waar beginnen?


Hebt u het verzuim in uw organisatie niet volledig onder controle, of ontbreekt het in uw organisatie aan specifieke kennis van verzuim(kosten)reductie? Onze collega Bartina Venderbos komt graag langs om uw specifieke wensen en behoefte in kaart te brengen middels een vrijblijvend gesprek.

Bartina
Bel met Bartina Venderbos (Manager Verzuim) voor een kennismakingsgesprek.

Uitgelicht: Interview

Marcel van Leth | De arbeidsdeskundige onder taakdelegatie combineert medisch inzicht met praktische maatregelen

Wat is Regie op verzuim?

SV Land helpt bedrijven en organisaties regie op verzuim te (her)pakken – én te behouden. Met meer dan 20 jaar ervaring, bijna 100 verzuim experts en verregaande kennis van dit vak zien wij snel waar u zaken laat liggen en welke aanpassingen u doen moet om snel weer grip op verzuim te krijgen.

In de wereld van verzuimbegeleiding komen wij al jaren diverse verzuimmodellen tegen. Van het Medische Model en Oplossingsgericht Verzuim tot Eigen Regie en niet te vergeten: het Gedragsmodel.

In de afgelopen 20 jaar hebben wij veel praktijkervaring opgedaan in de verzuimbegeleiding, zowel aan de kant van de werkgever als vanuit het UWV. Vanuit deze praktijkervaring hebben wij geleerd wat in de praktijk goed werkt. Dit omvat verschillende elementen. Wij noemen onze visie op verzuimbegeleiding Regie op Verzuim.

 1. Demedicaliseren | Klachten hebben vaak geen medische oorsprong, maar kunnen desondanks reëel zijn. Bij het kijken naar oplossingen voor het verzuim is het van belang om te demedicaliseren. Dat betekent dat er een goed onderscheid wordt gemaakt tussen medisch verzuim en niet-medisch verzuim.Het is van belang dat eerst het probleem wordt verhelderd door de Bedrijfsarts. De Bedrijfsarts gaat gericht en met een heldere vraagstelling aan de slag. Een goede Bedrijfsarts hanteert een demedicaliserende aanpak en werkt intensief samen met andere disciplines.
 2. Sturen op gedrag | Het hebben van klachten doet de ene collega besluiten zich ziek te melden, terwijl de andere collega gewoon aan het werk gaat. De keuze om je ziek te melden wordt bepaald door factoren als motivatie, de sociale omgeving en de verzuimcultuur binnen de organisatie.Gedrag is sterk van invloed op het verzuim. Het goede nieuws is dat gedrag te beïnvloeden is, waardoor u meer grip op verzuim krijgt. De leidinggevende heeft hierin een cruciale rol en zal zelf eerst het juiste gedrag moeten laten zien. Een eerste stap is onder andere door met collega’s het gesprek aan te gaan over het verzuimgedrag.Zowel op individueel als organisatieniveau kunnen onze professionals u ondersteunen bij de beïnvloeding van verzuimgedrag. Bij SV Land leiden wij ook uw werknemers op. Een voorbeeld hiervan is de basisopleiding Casemanager Verzuim. Daarnaast bieden wij twee Post HBO opleidingen aan binnen het verzuimgebied; RCCM en Crov.
 3. Persoonlijk contact | Het onderhouden van persoonlijk contact is cruciaal in onze visie op verzuim. Dit verlaagt de drempel om het werk te hervatten en verhoogt de regie op verzuim. Het is zaak om de werknemer betrokken te houden en dit geldt des te meer als er geen benutbare mogelijkheden zijn.  (FIP-magazine)
 4. Taakdelegatie | Taakdelegatie kan een passende oplossing zijn voor het voeren van regie op verzuim. Bij taakdelegatie plaatst je een andere discipline naast de Bedrijfsarts en dit biedt tegengewicht. Dit is conform onze visie dat de Bedrijfsarts zoveel mogelijk op afstand moet staan en de werkgever de regie moet voeren.De hechte samenwerking binnen de medische unit is het voordeel van taakdelegatie. Het is immers moeilijk om de Bedrijfsarts te sturen vanuit de procesrol. Verder is het voordeel van taakdelegatie dat de werkgever sneller schakelt en korter op de bal kan spelen.
 5. Oplossen van instandhoudende factoren | Instandhoudende factoren in de omgeving van de zieke werknemer vormen een belemmering om te herstellen. Het is van belang om deze instandhoudende factoren te herkennen en te doorbreken. Dit geldt bijvoorbeeld voor financiële problemen, mantelzorg, of arbeidsconflicten.Optimaal is natuurlijk om deze problemen voor te zijn door de benodigde ondersteuning te bieden. SV Land kan samen met de werkgever kijken
  naar de instandhoudende factoren én de oplossingen hiervan.
 6. Praktische aanpak | Wij begrijpen dat zowel werkgevers als verzuimende medewerkers behoefte hebben aan praktische en heldere adviezen ten aanzien van verzuimissues. U en uw medewerker zijn het meest gebaat bij tijdcontingente aanpak en re-integratie.Re-integratie wil zeggen dat men op vaste tijden een vast aantal uren/taken opbouwt. Onze specialisten hebben een jarenlange praktijkervaring en hanteren een praktische insteek. Zo komen wij samen met u tot een optimaal resultaat.

Onze Visie op Verzuim binnen uw organisatie?

Hebt u het verzuim in uw organisatie niet volledig onder controle, of ontbreekt het in uw organisatie aan specifieke kennis van verzuim? Dan adviseren wij u te beginnen bij een verzuimanalyse. Voor een vast bedrag brengen wij uw specifieke situatie in kaart en adviseren u over de vervolgstappen.

Detachering bij SV Land is ook een mogelijkheid. Hiermee haalt u de specifieke kennis in huis. Wilt u meer weten over de inhoudelijke inzet van een werknemer van SV Land, lees dan eens ons interview met Doris Rossing, RCCM Casemanagers namens SV Land.

Voor meer informatie over de verzuimanalyse, zie de pagina ”Verzuimanalyse”.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief