Regie op Verzuim

Hoe kun je het verzuim in een organisatie structureel beïnvloeden? Dat is de grote vraag waar veel organisaties mee worstelen. Verzuim daalt niet vanzelf en om verzuim te beïnvloeden zal er een bewuste strategische koers gevolgd moeten worden die blijvend is.

De aanpak van SV Land verloopt in een aantal stappen:
  1. Het neerzetten van goed verzuimbeleid
  2. Werken aan verzuimpreventie
  3. Werken aan verzuimbeheersing
  4. Het opzetten van een programma duurzame inzetbaarheid

In de afgelopen 20 jaar hebben wij veel praktijkervaring opgedaan in de verzuimbegeleiding voor grote werkgevers. Vanuit deze ervaring hebben wij geleerd wat in de praktijk goed werkt. Dit is het fundament van het verzuimbeleid en de vertaling naar verzuimbegeleiding. Als het fundament niet goed is, kom je nooit een stap verder. Wij noemen onze visie op verzuimbegeleiding: Regie op Verzuim.

Wat brengt Regie op Verzuim daadwerkelijk voor uw organisatie?
Dit levert u direct een besparing op en op de langere termijn een gezonde organisatie waarin verzuim geen belemmerende factor meer is, u loyale werknemers krijgt en getuigt van goed werkgeverschap.

Kennismakingsgesprek   Bel ons

Waar beginnen?


Hebt u het verzuim in uw organisatie niet volledig onder controle, of ontbreekt het in uw organisatie aan specifieke kennis van verzuim(kosten)reductie? Onze collega Bartina Venderbos komt graag langs om uw specifieke wensen en behoefte in kaart te brengen middels een vrijblijvend gesprek.

Bartina
Bel met Bartina Venderbos (Manager Verzuim) voor een kennismakingsgesprek.

Uitgelicht: Interview

Marcel van Leth | De arbeidsdeskundige onder taakdelegatie combineert medisch inzicht met praktische maatregelen
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief