Medewerker Bezwaar en Beroep

Beschikkingen van het UWV kunnen soms enigszins uit de lucht komen vallen voor een werkgever. Echter: u hebt niet de juridische kennis in huis om te bepalen of de beschikking terecht is, laat staan om daartegen bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan. Gelukkig kunt u bij SV Land een Medewerker Bezwaar en Beroep inhuren die precies weet wat de wettelijke regels rondom de WIA en ZW zijn.

Sturen op risico’s van arbeidsongeschiktheid is niet meer weg te denken in het werkveld van sociale zekerheid en verzuim. Bezwaar maken tegen beschikkingen van UWV is hier een belangrijk onderdeel van. Bij het UWV worden nu eenmaal regelmatig fouten worden gemaakt in de beschikkingen.

Wat kan een Medewerker Bezwaar en Beroep u besparen?

Ongeveer 36% van de bezwaarzaken worden ingetrokken na ontvangst van de stukken van UWV. Van de doorgezette bezwaardossiers WGA wordt maar liefst 71% gegrond verklaard.

De gemiddelde besparing per gegrond bezwaar bedraagt € 64.000,-. Door het inhuren van een Medewerker Bezwaar en Beroep kunt u als werkgever of dienstverlener dus al snel geld besparen.

Een geldig Bezwaardossier

Een Medewerker Bezwaar en Beroep die u inhuurt via SV Land is altijd ervaren in het opstellen van Bezwaardossiers. Dat betekent dat u van hem of haar kunt verwachten dat hij of zij een Bezwaardossier schrijft dat voldoet aan de vereisten die het UWV daaraan stelt.

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat u binnen de geldige termijn bezwaar aantekent. Door een Medewerker Bezwaar en Beroep in te huren kunt u altijd snel reageren en tijdig de bezwaarprocedure opstarten.

Een succesvol Beroep

In veel gevallen is een bezwaar voor het UWV genoeg om u in het gelijk te stellen en de beschikking aan te passen. Worden uw bezwaren afgewezen, dan hebt u de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Ook als het tot een rechtszaak komt kunt u rekenen op de kennis en ervaring van de Medewerker Bezwaar en Beroep. Deze heeft een juridische opleiding op HBO of WO-niveau gevolgd en kan u zodoende bijstaan om uw gelijk te bepleiten. Alle Medewerkers Bezwaar en Beroep van SV Land zijn ervaren en hebben meerdere rechtszaken gevoerd namens onze opdrachtgevers.

De Medewerker Bezwaar en Beroep als deel van het verzuimteam

De medewerker Bezwaar en Beroep van SV Land is eraan gewend om deel uit te maken van een verzuimteam. Een verzuimteam kan – naast de Medewerker Bezwaar en Beroep – bestaan uit een Arbeidsdeskundige, een Casemanager Verzuim en/of een Casemanager WGA, een Jurist en een Bedrijfsarts.

Alle leden van het verzuimteam werken zoveel mogelijk samen, terwijl zij toch een eigen taak een eigen rol hebben. Een goed samengesteld verzuimteam kan met name grotere organisaties veel geld besparen.

Tijdelijke inhuur van een Medewerker Bezwaar en Beroep

U kunt een Medewerker Bezwaar en Beroep voor kortere of langere tijd laten detacheren in uw organisatie.

Bij SV Land vinden we het belangrijk dat onze Medewerkers Bezwaar en Beroep niet alleen de lopende zaken oppakken, maar ook uw eigen mensen trainen en opleiden, zodat u na het beëindigen van detacheringsperiode verder bent dan daarvoor.

Onze Medewerkers Bezwaar en Beroep pakken niet de lopende zaken op, maar trainen ook uw eigen mensen.

U kunt van onze specialisten verwachten dat zij relevante kennis en ervaring meebrengen, waardoor zij in staat zijn om met uw mee te denken over hoe uw verzuimbeleid verbeterd kan worden en beschikkingen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Onze Medewerkers Bezwaar en Beroep werken zoveel mogelijk zelfstandig, hebben slechts een kort inwerkgesprek nodig en vinden snel hun weg in uw organisatie. Een kenmerk van onze specialisten is dat zij “roeien met de riemen die zij hebben”. Kortom: u kunt van hen een proactieve werkhouding verwachten, zodat u direct profijt heeft van hun aanwezigheid in uw organisatie.

Doorpraten over de mogelijkheden voor detachering?

Neemt u contact op met Charlotte van Leeuwen, directeur op het nummer 06-55384132.

Terug naar detachering