10 tips om een loonsanctie te voorkomen

Afgelopen jaar legde UWV 4500 loonsancties op aan werkgevers. Dit betekent dat de werkgever een jaar lang het salaris door moet betalen aan werknemer. Het gaat om grote bedragen, maar gelukkig kunt u veel doen om een loonsanctie te voorkomen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers betalen bij ziekte van een werknemer twee jaar lang het loon door. Na twee jaar kan een WIA-uitkering worden aangevraagd. Bij de WIA-aanvraag beoordeelt UWV of de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP).

Het UWV kijkt of de werkgever er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk volledig is.

Gevolgen van loonsanctie voor de werkgever

Als de werkgever niet voldaan heeft aan haar verplichtingen volgt een loonsanctie van één jaar. Dit betekent dat de werkgever nóg een jaar het loon moet doorbetalen. In dat jaar krijgt de werkgever de kans om alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen.

Zodra de werkgever denkt hieraan te hebben voldaan wordt dit voorgelegd aan UWV. Dit kan leiden tot een verkorting van de loonsanctie, bijvoorbeeld naar een half jaar.

Hulp nodig?

Hebt u een of meerdere langdurig zieke werknemers en vreest u een loonsanctie? SV Land helpt u een loonsanctie te voorkomen of om van een reeds opgelegde loonsanctie af te komen.

Meer informatie aanvragen

Aanvragen dienstverlening

Vul hieronder uw contactgegevens in als u gebruik wilt maken van onze diensten. Wij nemen dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

 • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.

Belangrijkste reden voor een loonsanctie

 • De re-integratie is te laat of niet ingezet.
 • De administratie met betrekking tot de re-integratie is niet op orde. Ook al heeft u veel inspanningen verricht, u moet dit kunnen aantonen.

Hoe voorkomt u een loonsanctie?

 1. De werkgever is eindverantwoordelijk voor alles, ook voor de inzet van deskundigen zoals een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbodienst. Gebruik uw gezond verstand en wees kritisch op de ingeschakelde deskundigen. Werk samen, maar houd de controle.
 2. Zorg voor een goed beleid met betrekking tot verzuim.
 3. Start direct na de ziekmelding met re-integratie.
 4. Houd tijdens het gehele ziekteproces een duidelijk dossier bij. UWV toetst de re-integratieinspanningen op tijdigheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid.
 5. Probeer de medewerker zo snel mogelijk terug naar het bedrijf te krijgen. Al is het maar voor een paar uur per week. Uit onderzoek blijkt dat van werknemers die langer dan 3 maanden thuis zijn slechts 35% re-integreert op de werkplek.
 6. Vraag een deskundigenoordeel (DO) aan bij UWV. Het DO is een tussentijds oordeel over de re-integratie. Het oordeel wordt meegenomen in de RIV-toets. Hierdoor weet u of u op de goede weg bent.
 7. Zet op tijd een arbeidsdeskundige in die kan onderzoeken of werknemer terug kan naar zijn eigen werk of dat er passend werk binnen het eigen bedrijf is. Dit heet spoor 1 en doet u bij voorkeur in het 1e jaar van ziekte.
 8. Zet op tijd spoor 2 in als blijkt dat werknemer niet terug kan keren in het eigen bedrijf. Hierbij kijkt u of er re-integratie mogelijk is bij een ander bedrijf.
 9. Zet een mediator in bij meningsverschillen of conflicten tussen werkgever en werknemer.
 10. U kunt een verlenging van de loondoorbetalingverplichting aanvragen bij UWV. Telkens met drie maanden. Dit lijkt onlogisch, maar in deze drie maanden kunt u bij het verwachten van een loonsanctie alsnog proberen aan uw verplichtingen te voldoen. De kosten zijn bij succes lager dan de kosten van een loonsanctie.

Ondersteuning SV Land

SV Land is gespecialiseerd in complex en langdurig verzuim. We ondersteunen werkgevers bij het voorkomen van loonsancties én bij het indienen van bezwaar tegen opgelegde sancties.