Verzuimteam

Verzuim is soms een complexe aangelegenheid. Bovendien zijn bedrijfsartsen schaars en wachttijden vaak lang. Taakdelegatie kan een passende oplossing zijn voor het voeren van regie op verzuim. Bij taakdelegatie wordt een verzuimspecialist geplaatst naast de bedrijfsarts. Dit biedt als voordeel, dat er eerder contact kan plaatsvinden met uw verzuimende medewerker en eerder een onderscheid gemaakt kan worden tussen medisch en niet-medisch verzuim. Met deze werkwijze blijft de bedrijfsarts altijd eindverantwoordelijk en werkt deze uiteraard onder de richtlijnen van de NVAB.

SV Land kiest hierbij bewust voor een ervaren claim-arbeidsdeskundige die werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Onze claim-arbeidsdeskundige heeft ruime ervaring opgedaan bij UWV met de wijze waarop een WIA-claim wordt beoordeeld. Deze claim-arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts vormen hiermee de Medische Unit van het verzuimteam. Waarom?

 • Er ontstaat sneller een onderscheid in medisch en niet medisch verzuim.
 • De arbeidsdeskundige mag onder taakdelegatie medische informatie bij de werknemer uitvragen.
 • De arbeidsdeskundige is vanuit zijn professie kritisch op de adviezen van de bedrijfsarts.
 • Een arbeidsdeskundige onder taakdelegatie ontlast echt de bedrijfsarts. Dat zie je terug in de uren alsmede in de activering.
 • De arbeidsdeskundige stuurt veel beter op gedrag en omstandigheden, deze kijkt meer dan alleen naar de medische aspecten. Dit kan een bedrijfsarts lastiger vanuit zijn professie.
 • Medewerkers voelen zich bij de arbeidsdeskundige vrijer om over andere omstandigheden te praten dan klachten.
 • De bedrijfsarts wordt door de arbeidsdeskundige ingezet als specialist, dit geeft hem ruimte voor complexe medische zaken.
 • De werkgever ontvangt heldere concrete adviezen die gericht zijn op benutten van de belastbaarheid.
 • De arbeidsdeskundige is altijd bereikbaar voor vragen, toelichting en overleg.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de bedrijfsarts alleen wordt ingezet bij echte medische problematiek zodat de werkgever de regie kan voeren op het maximaal benutten van de mogelijkheden.

Arbeidsdeskundige die werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts, onze Medische Unit.

De arbeidsdeskundige is expert in het kijken naar mogelijkheden van medewerkers in relatie tot functies in een bedrijf. Op welke wijze is maximale loonwaarde te benutten? Groot voordeel is ook dat een arbeidsdeskundige als geen ander de sociale zekerheid kent, kent de wijze waarop het UWV de re-integratie inspanningen beoordeelt en weet daarmee loonsancties te voorkomen.

De arbeidsdeskundige legt eerst de focus op de eigen organisatie en bekijkt deze functies ook in relatie tot andere mogelijkheden.

Andere voordelen:

 • Werkt bijna altijd op locatie van de werkgever is dus snel benaderbaar
 • Spreekt medewerkers in een persoonlijk gesprek binnen 2 weken als dat nodig is.
  Kan desgewenst 3-gesprekken voeren, waarbij de arbeidsdeskundige tevens als coach on the job fungeert voor de leidinggevende
 • Bij complex verzuim is ‘kort erop zitten’ en regelmatig contact met de werknemer belangrijk, net als zo snel mogelijk weer aan het (passende) werk.
 • Vormt een goede aanvulling op en is en sparringpartner voor betrokken functionarissen van de organisatie
 • Schakelt snel met de leidinggevenden, HR en casemanagers van de organisatie
 • Kan het verzuimgedrag van de werknemer beïnvloeden

Verzuimaanpak

SV Land heeft een heldere visie als het gaat om verzuimaanpak. Wij noemen onze visie ‘’Regie op Verzuim’’. De samenwerking tussen alle stakeholders is een belangrijke pijler binnen deze visie. Niet alleen de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige maar ook HR, de casemanager, de re-integratieconsulent, de directe leidinggevende en de werknemer zelf moeten met elkaar in contact zijn en blijven.

Een andere pijler is simpelweg “kort erop zitten”. Regelmatig contact tussen de taakgedelegeerde arbeidsdeskundige en de werknemer is belangrijk, net als zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Met behulp van deze visie zijn toonaangevende resultaten geboekt als het gaat om re-integratie en een structurele verzuimaanpak. Onze verzuimaanpak is modulair opgebouwd.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in de verzuimaanpak. Het voorkomen en oplossen van verzuim en sturen op inzetbaarheid is een belangrijke taak voor leidinggevenden.

Versterking van uw verzuimteam

Speciaal voor leidinggevenden en vestigingsmanagers in de uitzendbranche heeft SV Land een laagdrempelige training gemaakt, welke o.a. ingaat op de WVP, WIA en AVG.

Daarnaast wordt in de training ruim aandacht geschonken aan een goede gespreksvoering, beïnvloeding van kortdurend verzuim en verzuimgedrag. Kortom, aan zaken welke in de praktijk vaak als lastig ervaren worden.

Financiële voordelen

Als werkgever kunt u gebruik maken van een aantal financiële regelingen en voordelen voor specifieke groepen werknemers. Denkt u hierbij aan LKV en de no-risk polis. Vaak blijkt dat veel werkgevers onvoldoende gebruikmaken van deze regelingen. Bovendien heeft u vaak maar heel kort de tijd om aan te geven, dat u gebruik wenst te maken van deze regelingen en vinden regelmatig wetswijzigingen plaats. Het is dus van groot belang dat u deze financiële voordelen niet onbenut laat. SV Land helpt u graag met een onderzoek voor uw organisatie en het strak inregelen van uw proces voor deze regelingen.

Detachering

Ook wanneer u (tijdelijke) ondersteuning nodig heeft kunnen wij u ondersteunen met inzet van onze ervaren specialisten. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende functies:

 • Arbeidsdeskundige
 • Casemanager Verzuim
 • Casemanager WIA
 • Casemanager ZW
 • Juridisch Specialist Sociale Zekerheid

Kennisoverdracht is cruciaal bij het uitvoeren van deze interim opdrachten, want tijdelijke inzet moet tijdelijk blijven. Wij stellen u in staat om het stokje uiteindelijk weer zelf over te nemen.

Meer weten over onze Medische Unit?

Wenst u meer informatie te ontvangen over Medische Unit, onze collega Otwin Nonnekes helpt u graag verder. Dit kan op het e-mailadres: ononnekes@svland.nl. Mocht u Otwin liever telefonisch benaderen, dat kan via 06-46056338.

Terug naar ”Hoger rendement door structurele verzuimaanpak bij uitzendorganisaties”.

Onze overige expertise

SV Land is gespecialiseerd in complex en langdurig verzuim. We ondersteunen werkgevers in de uitzendbranche onder andere bij het voorkomen van loonsancties én bij het indienen van bezwaar tegen opgelegde sancties.

Re-integratie / Interventie

Meer informatie over wat wij u kunnen bieden op het gebied van onder andere Verzuim vindt u hier.

Bekijk mogelijkheden

Regie op Verzuim

Voor ieder bedrijf dat Eigen Regie op Verzuim wil voeren met bewezen praktische en theoretische kennis in uw branche

Bekijk mogelijkheden