Detachering Verzuimspecialisten - Versterk uw Verzuimteam

Een effectieve verzuimaanpak vereist een goed gecoördineerd en multidisciplinair verzuimteam. Bij SV Land hebben we een team van ervaren specialisten, waaronder Arbeidsdeskundigen, Adviseurs inzetbaarheid, Casemanagers Verzuim, Casemanagers WGA, Medewerkers Bezwaar en Beroep en Re-integratiespecialisten Ziektewet.

Door deze diverse disciplines samen te brengen, kunnen we een geïntegreerde aanpak bieden die uw organisatie helpt om het verzuimpercentage te verlagen en de algehele inzetbaarheid te verbeteren.

Samenwerking die het verschil maakt

Onze Arbeidsdeskundigen analyseren de belastbaarheid en mogelijkheden van uw werknemers en stellen passende re-integratiemaatregelen voor. Onze Adviseurs Inzetbaarheid zorgen voor het optimaliseren van de werkomgeving en het creëren van een gezond en veilig werkklimaat. Onze Casemanagers Verzuim zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke werknemers gedurende het gehele verzuimproces.

Casemanagers WGA richten zich specifiek op de begeleiding van werknemers die in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terechtkomen. Onze Medewerkers Bezwaar en Beroep bieden ondersteuning bij bezwaarprocedures en zorgen voor een juiste juridische afhandeling. En tot slot werken onze Re-integratiespecialisten Ziektewet aan een succesvolle terugkeer van werknemers in de Ziektewet naar passend werk.

De voordelen van een multidisciplinair verzuimteam

Wanneer deze specialisten nauw samenwerken, kunnen ze elkaars kennis en expertise benutten om een holistische en effectieve aanpak te realiseren. Ze vullen elkaar aan, identificeren knelpunten en bieden oplossingen op maat. Door de inzet van een goed samengesteld verzuimteam kunt u:

  • Het verzuimpercentage verlagen en de verzuimduur verkorten
  • Een duurzame en gezonde werkomgeving creëren
  • De re-integratie van zieke werknemers bevorderen
  • Juridische procedures op een correcte en efficiënte manier afhandelen
  • Kostenbesparingen realiseren door het optimaliseren van regelingen en subsidies

Maatwerkoplossingen en Kennisoverdracht

Wij begrijpen dat elke organisatie uniek is. Daarom bieden wij maatwerkoplossingen die perfect aansluiten bij uw wensen en eisen. Onze verzuimspecialisten worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun expertise en ervaring in diverse branches. Ze werken als verlengstuk van uw team, delen hun kennis en inzichten en zorgen voor een soepele overdracht van taken wanneer de tijdelijke inzet eindigt.

Training en Advies voor Optimaal Functioneren

Bij SV Land geloven we dat de kwaliteit van het verzuimteam mede afhankelijk is van de vaardigheden van leidinggevenden en vestigingsmanagers. Daarom bieden we trainingen en advies op maat om hen te ondersteunen bij hun belangrijke rol in de verzuimaanpak. Onze training omvat onderwerpen zoals de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast besteden we aandacht aan effectieve gespreksvoering, het beïnvloeden van kortdurend verzuim en het omgaan met verzuimgedrag.

Kies voor SV Land, uw partner in verzuimmanagement

Bij SV Land begrijpen we het belang van een goed functionerend verzuimteam en de positieve impact die het kan hebben op uw organisatie. Door onze expertise en multidisciplinaire aanpak kunnen wij u ondersteunen bij het optimaliseren van uw verzuimmanagement. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij uw verzuimteam kunnen versterken en uw organisatie kunnen helpen bij het behalen van optimale resultaten. Bel 06-46731984 (Bartina Venderbos) voor het inhuren van een verzuimspecialist of vraag vrijblijvend informatie aan.

Uit welke rollen bestaat een verzuimteam?

Onze Arbeidsdeskundigen analyseren de belastbaarheid en mogelijkheden van uw werknemers en stellen passende re-integratiemaatregelen voor. Onze Adviseurs Inzetbaarheid zorgen voor het optimaliseren van de werkomgeving en het creëren van een gezond en veilig werkklimaat. Onze Casemanagers Verzuim zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke werknemers gedurende het gehele verzuimproces.

Casemanagers WGA richten zich specifiek op de begeleiding van werknemers die in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terechtkomen. Onze Medewerkers Bezwaar en Beroep bieden ondersteuning bij bezwaarprocedures en zorgen voor een juiste juridische afhandeling. En tot slot werken onze Re-integratiespecialisten Ziektewet aan een succesvolle terugkeer van werknemers in de Ziektewet naar passend werk.

Wat zijn de voordelen van een verzuimteam in uw organisatie?

Wanneer deze specialisten nauw samenwerken, kunnen ze elkaars kennis en expertise benutten om een holistische en effectieve aanpak te realiseren. Ze vullen elkaar aan, identificeren knelpunten en bieden oplossingen op maat. Door de inzet van een goed samengesteld verzuimteam kunt u:

  • Het verzuimpercentage verlagen en de verzuimduur verkorten
  • Een duurzame en gezonde werkomgeving creëren
  • De re-integratie van zieke werknemers bevorderen
  • Juridische procedures op een correcte en efficiënte manier afhandelen
  • Kostenbesparingen realiseren door het optimaliseren van regelingen en subsidies