Advies Eigenrisicodragerschap ZW

Als grote werkgever betaalt u een gedifferentieerde premie Ziektewet als u publiek verzekerd bent bij UWV. Deze premie is gebaseerd op het aantal werknemers dat ziek uit dienst gaat en een Ziektewetuitkering ontvangt: ‘de vervuiler betaalt’. De Ziektewet kan een periode van 2 jaar financieel voelbaar zijn voor de werkgever. Als de ex-werknemer vervolgens in de WGA komt betaalt u dit ook. Sturing op de Ziektewet is belangrijk.

De gedifferentieerde premie is vaak hoger dan er daadwerkelijk aan Ziektewet is uitgekeerd. Tijd dus om eens goed te kijken of u geen eigenrisicodrager Ziektewet moet worden?

Mocht u al eigenrisicodrager Ziektewet zijn dan kunt u kijken of terugkeer naar UWV interessant is. Dat kan namelijk ook een goed besluit zijn.

Wat betekent Eigenrisicodragen Ziektewet?

 • U bent niet meer publiek verzekerd en betaalt geen gedifferentieerde premie meer
 • Lopende ziektegevallen, zogenoemde staartlasten, kan de werkgever achterlaten bij UWV
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet (maximaal 2 jaar)
 • U kunt de uitvoering ZW uitbesteden aan een private ZW-uitvoerder

Analyse en advies

SV Land kan op basis van de historische gegevens, uw bedrijfskenmerken en mogelijke toekomstige veranderingen een analyse voor u uitvoeren van te verwachten schades Ziektewet en de gevolgen hiervan. De resultaten van deze analyse stellen u in staat om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van uw financiën en sturing op de schadelast.

De analyse brengt het volgende voor u in beeld:

 • Ontwikkeling publieke gedifferentieerde premie komende jaren
 • Organisatorische aspecten en keuzes ten aanzien van de private uitvoering Ziektewet
 • Sturing op schadelast

Met deze analyse wordt o.a. voor u in beeld gebracht:

 • Hoe de ontwikkeling van de publieke gedifferentieerde premie er in de komende jaren uit ziet.
 • Welke organisatorische aspecten van belang zijn voor een goede implementatie van het Ziektewet-eigen risico dragen.

De bevindingen uit onze actuariële berekeningen analyse resulteren in een rapportage en nabespreking hiervan.

SV Land kan u als specialist sociale zekerheid desgewenst vervolgens ook ondersteunen bij:

 • De implementatie van het Ziektewet-eigenrisicodragerschap.
 • Beheersing van de schadelast.
 • Controle op beschikkingen van UWV / Belastingdienst.
 • Herbeoordelingen en uitvoering van Bezwaar en Beroep trajecten.

SV Land is onafhankelijk, geen intermediair en heeft geen verzekeringsbelangen. U ontvangt een onafhankelijk eerlijk advies.

Wilt u meer informatie?

Wenst u meer informatie te ontvangen over Eigenrisicodragen ZW, onze collega Otwin Nonnekes helpt u graag verder. Dit kan op het e-mailadres: ononnekes@svland.nl. Mocht u liever Otwin liever telefonisch benaderen, dat kan via 06-46056338.