Casemanager Verzuim

Verzuim is een grote kostenpost voor veel organisaties. Door verzuim onder verantwoordelijkheid van een Casemanager Verzuim te plaatsen kunt u verzuim onder controle te krijgen en verminderen. Huur een specialist in bij SV Land!

 In veel organisaties is de verantwoordelijkheid voor verzuim verdeeld over meerdere teamleiders, leidinggevenden of managers. Daardoor blijft verzuim nog wel eens een ondergeschoven kindje, waar in de praktijk van alledag onvoldoende aandacht voor is.

Echt werk maken van verzuimpreventie en verzuimreductie vraagt bovendien ook om specialistische kennis die niet altijd aanwezig is in de organisatie. Een Casemanager Verzuim van SV Land helpt!

Echt werk maken van verzuimpreventie en verzuimreductie vraagt om het inzetten van specialistische kennis.

De Casemanager Verzuim is dé verantwoordelijke voor het verzuim in uw organisatie. Dat betekent niet dat hij of zij de totale verzuimbegeleiding op zich neemt, maar wel dat hij of zij sturing geeft aan het verzuimbeleid en u zich als werkgever van een proactieve aanpak verzekerd. Daarnaast coacht de Casemanager Verzuim direct leidinggevenden bij het uitvoeren van het verzuimbeleid.

Hoewel de praktische taken wellicht bij teammanagers en leidinggevenden komen te liggen, zorgt de Casemanager Verzuim ervoor dat het gekozen beleid uitgevoerd en verbeterd wordt. Het doel? Het verzuim in uw organisatie onder controle krijgen en uiteindelijk het verzuimpercentage laten dalen.

Een Casemanager Verzuim inhuren bij SV Land

Is het tijd dat uw verzuimbeleid op orde komt? Huur dan een Casemanager Verzuim in bij SV Land. Hij of zij kan in korte tijd overzicht scheppen en stappen zetten om verzuim weer onder controle te krijgen in uw organisatie.

Onze Casemanagers Verzuim zijn ervaren en weten precies waar ze moeten beginnen. Daardoor zult u al na enkele maanden verschil gaan zien en de eerste vruchten kunnen plukken.

De Casemanager Verzuim als deel van het verzuimteam

Casemanagers Verzuim van SV Land zijn gewend om deel uit te maken van een verzuimteam. Een verzuimteam kan – naast de Casemanager Verzuim – bestaan uit een arbeidsdeskundige, een Casemanager WIA / ZW, een Jurist, een Medeweker Bezwaar en Beroep en een Bedrijfsarts.

Alle leden van het verzuimteam werken zoveel mogelijk samen, terwijl zij toch een eigen taak een eigen rol hebben. Een goed samengesteld verzuimteam kan met name grotere organisaties veel geld besparen.

Tijdelijke inhuur van een Casemanager Verzuim

U kunt een Casemanager Verzuim voor kortere of langere tijd laten detacheren in uw organisatie.

Bij SV Land vinden we het belangrijk dat onze specialisten niet alleen het dagelijkse werk oppakken, maar ook achterstanden wegwerken en bovendien uw eigen mensen trainen en opleiden, zodat u na het beëindigen van detacheringsperiode verder bent dan daarvoor.

Al onze specialisten handelen altijd naar eer en geweten, zowel in het belang van de werknemer als in het belang van de werkgever.

U kunt van onze specialisten verwachten dat zij relevante kennis en ervaring meebrengen, waardoor zij in staat zijn om met uw mee te denken over hoe uw verzuimbeleid verbeterd kan worden en geld bespaard kan worden.

Onze specialisten werken zoveel mogelijk zelfstandig, hebben slechts een kort inwerkgesprek nodig en vinden snel hun weg in uw organisatie. Een kenmerk van onze specialisten is dat zij “roeien met de riemen die zij hebben”. Kortom: u kunt van hen een proactieve werkhouding verwachten, zodat u direct profijt heeft van hun aanwezigheid in uw organisatie.

Terug naar Detachering