PGB-fraudeonderzoek

Het is regelmatig in het nieuws: PGB-fraude. Steeds vaker ontdekken gemeenten dat zorgbedrijven misbruik maken van de PGB-budgetten. SV Land helpt gemeenten met het PGB-fraudeonderzoek, ook wel het rechtmatigheidsonderzoek genoemd.

In het gemeentelijk sociaal domein gaat na de decentralisaties aanzienlijk meer geld om dan voorheen. Er zijn nieuwe doelgroepen, uitkeringen en voorzieningen.  Gedurende de overgang hebben diverse zorgbedrijven kans gezien om te frauderen met PGB-gelden. Voorbeelden hiervan zijn dagelijks in het nieuws.

Met de nieuwe taken in de Jeugdwet en Wmo 2015 is het belang van fraudebestrijding en preventie groter geworden. Juist om de belangen van kwetsbare burgers te beschermen zijn fraudepreventie en handhaving cruciaal.

PGB-fraude aanpakken

Wilt u PGB-fraude als gemeente effectief aanpakken? Schakelt u dan de ervaren en deskundige onderzoekers van SV Land in. Onze Handhavingsspecialisten kunnen casussen waarin u vermoedt dat er fraude in het spel is op een professionele wijze aan onderzoek onderwerpen. Ook leveren wij Projectleiders Naleving Rechtmatige Zorg.

Hoe ziet het PGB-fraudeonderzoek eruit?

Het onderzoek ziet er per casus verschillend uit, maar kan onder meer de volgende elementen bevatten:

  • Controle op rechtmatigheid Wmo (zorg in natura en PGB)
  • Controle op rechtmatigheid Jeugdzorg (zorg in natura en PGB)
  • Uitvoeren van heronderzoeken
  • Afdoening bestandscontroles en/of casussen

Het PGB-fraudeonderzoek van SV Land levert u cijfers en bewijzen waarmee u als gemeente bestuursrechtelijke of strafrechtelijke stappen kunt ondernemen.

Meer dan alleen een fraudeonderzoek

SV Land helpt gemeenten met het uitvoeren van fraudeonderzoek, maar kijkt in het terugdringen van PGB-fraude verder dan de fraude alleen. Onze aanpak noemen wij de 3×3 aanpak en omvat alle 3D’s van de 3-hoek Beleid, Uitvoering en Opleidingen. Lees meer over onze 3×3 aanpak op deze pagina.

Wilt u als gemeente een vermoeden van PGB-fraude laten onderzoeken? Neem hiervoor contact op of bel/mail met Tjerk Moraal, Manager Sociaal Domein. Tjerk is bereikbaar op telefoonnummer 06-41009775 of  per mail via tmoraal@svland.nl.