Handhaving Wmo

Het politieke en maatschappelijke klimaat is pro-handhaving en eigenlijk is iedereen, van ‘links tot rechts’, het erover eens dat fraude niet kan. In het licht van de decentralisaties en het hiermee gepaard gaande fenomeen ‘meer met minder’ ontstaat ook steeds meer aandacht voor oneigenlijk gebruik binnen de Wmo.

Fraude wordt zeker niet alleen gepleegd door Wmo-ontvangers, maar vaak juist door zorgverstrekkers die betaald krijgen vanuit de Wmo. Zij declareren ‘met de vork’ en schrijven veel te veel uren. De PGB-budgethouder is hiervan het slachtoffer. Hij krijgt niet de zorg waar hij recht op heeft.

Het aanpakken van frauderende zorgverstrekkers is complex. Hoewel zij niet leveren wat zij beloven en dus onterecht Wmo-gelden ontvangen, is de zorg die zij wel verstrekken meestal kwalitatief in orde. Hen ‘ontmaskeren’ en beboeten is een risico, want wanneer de zorgverstrekker failliet gaat, is de PGB-budgethouder óók de dupe.

Het aanpakken van frauderende zorgverstrekkers is complex. Als de zorginstantie failliet gaat, zijn PGB-budgethouders óók de dupe.

SV Land weet uit ervaring dat het loont om eerst in gesprek te gaan met de zorgverstrekker. Is er opzet in het spel of niet? Staat de kwaliteit ook onder druk, of is de kwaliteit van de zorg voldoende? Soms is het mogelijk om er samen uit te komen, zodat u als gemeente het best mogelijke resultaat voor uw PGB-budgethouders kunt bereiken en tegelijk fraude kunt bestrijden.

Handhavingsspecialisten met kwaliteit

Voor het verrichten van een goed onderzoek is een goede voorlichting en kennis van wetgeving en jurisprudentie van belang. Daarnaast (en misschien nog wel veel belangrijker) het kennen van je bevoegdheden en tactisch een goede invulling kunnen geven aan de inzet van deze bevoegdheden.

Vervolgens kan het zijn dat er specialistische vaardigheden moeten worden ingezet zoals heimelijke waarnemingen of een huisbezoek. Tenslotte komt er ook een behoorlijke dosis gespreksvaardigheden bij kijken. Het is de kunst om  op een effectieve en een respectvolle wijze de confrontatie met de cliënt aan te gaan.

Een voorbeeld: uit het onderzoek bleek dat de PGB-houder verzweeg over de aanwezigheid van een huisgenoot. Deze huisgenoot was in staat om de gebruikelijke zorg te verlenen. Hierdoor kon het PGB volledig worden ingetrokken. Dit was onder meer mogelijk doordat de gemeente middels een goede Wmo-verordening en een Wmo-besluit de verstrekking van PGB’s handhaafbaar had gemaakt. Dit is van groot belang bij een kaderwet als de Wmo.

Oog voor álle aspecten

Naast de juridische aspecten spelen emotionele en politieke aspecten een belangrijke rol. Er kan, overigens onterecht, een beeld ontstaan van het ‘afpakken’ van een voorziening van een kwetsbare burger. Logisch dus dat gemeenten worstelen met de wijze waarop ze oneigenlijk gebruik binnen de Wmo kunnen tegengaan. SV Land helpt u graag met deze vraagstukken en kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.