Onderzoek Voorliggende Voorzieningen

Hoeveel dossiers uit de bijstand horen eigenlijk niet thuis bij de gemeente? Het Onderzoek Voorliggende Voorzieningen geeft u een indicatie hiervan. Mogelijk kan uw gemeente tot 5% besparen op de kosten van de bijstand!

Met het Onderzoek Voorliggende Voorzieningen van SV Land wordt het recht van cliënten op (aanvullende) voorliggende voorzieningen onderkend. Vaak kan de bijstandsuitkering zelfs volledig worden beëindigd.

SV Land beschikt over de meest actuele kennis van de door UWV uitgevoerde regelingen en kan die kennis benutten om het bestand van gemeenten te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetstechnische beoordelaars met een juridische achtergrond. Zij screenen het bestand onder andere op de samenloop met WAO, WW, WAJONG, WIA en de Toeslagenwet.

Laat ons uw dossiers scannen

Wij rekenen u graag voor hoeveel u kunt bezuinigen op voorliggende voorzieningen.

Aanvragen

Aanvragen dienstverlening

Vul hieronder uw contactgegevens in als u gebruik wilt maken van onze diensten. Wij nemen dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.

Zij doen dit in samenspraak met een gecertificeerde arbeidsdeskundige. Deze voert – zo nodig – een gesprek met de cliënt en zorgt op deze manier voor een goed onderbouwde aanvraag richting UWV.

Complexe wetgeving

Het feit dat wij het recht op voorliggende voorzieningen onderkennen zegt niets over de kwaliteit van uw medewerkers, maar zegt vooral iets over de complexiteit van de wetgeving. Het onderzoek bieden wij u aan op basis van no-cure-no-pay, maar ook andere constructies zijn mogelijk.

Voor uw cliënten is het goed de uitkering te ontvangen waar zij recht op hebben, zowel in de vorm van erkenning van al langer bestaande arbeidsongeschiktheid als in de vorm van materiële voordelen.

Voor cliënten is het vrijwel altijd beter om in een andere regeling te komen dan de bijstand. SV Land helpt onze gemeente om deze mensen te helpen.
Aad Sweijen, gemeente Zaanstad
Lees de casus

Kennisoverdracht

Wij gaan volledig zelfstandig te werk, maar treden tegelijkertijd op als vraagbaak voor uw medewerkers: wij zien kennisoverdracht als onderdeel van onze taak.

Na afloop van het onderzoek kunnen gemeenten gebruik blijven maken van de kennis en ervaring van de specialisten van SV Land. Op die manier zijn gemeenten ervan verzekerd dat ook bij nieuwe gevallen voorliggende voorzieningen worden onderkend. Wij doen dit door middel van het afsluiten van een zogenaamd onderhoudscontract.

Trainingen

Naast of in combinatie met het onderzoek op voorliggende voorzieningen verzorgt SV Land trainingen om onder meer klantmanagers meer bewust te maken van voorliggende voorzieningen.

Tip: Download ook de whitepaper