“In een voorliggende voorziening zijn burgers vaak veel beter af”

Mensen op een voorliggende voorziening wijzen, gaat verder dan bijstandsreductie of besparen op bijstandskosten. Aad Sweijen, afdelingshoofd bij de Sector Services afdeling Naleving van de Gemeente Zaanstad: “Voor cliënten is het vrijwel altijd beter om in een andere regeling te komen dan de bijstand. We horen dan ook weinig bezwaren.”

SV Land levert de Gemeente Zaanstad al jaren specialisten die bijstandsdossiers screenen op Voorliggende Voorzieningen. Het gaat inmiddels alleen nog maar om de nieuwe dossiers: de specialisten screenen nu (in 2022) de dossiers van 2021. Zo houdt de gemeente de bijstand opgeschoond en bespaarde bovendien enkele honderdduizenden euro’s..

Je zou kunnen zeggen: had je die mensen niet gelijk in de goede regeling kunnen stoppen?

Sweijen: “Eens. Maar Voorliggende Voorzieningen is wel ingewikkelde materie. De herkenning ervan is echt een specialisme en het indienen van de aanvraag bij het UWV misschien nog wel meer.

Sommige voorliggende voorzieningen zijn voor de gemiddelde medewerker van de sociale dienst echter wél te herkennen. Na training van SV Land zien we wel dat het aantal dossiers dat SV Land eruit pikt langzaam afneemt.

Tegelijk proberen we de mensen die de intake doen te leren om een voorliggend recht te herkennen en het dossier direct door te schuiven naar SV Land als ze het vermoeden hebben dat een bepaalde cliënt eigenlijk in een voorliggende voorziening thuishoort. Dat scheelt tijd en werk.

Hoe makkelijk is het als gemeente om een cliënt over te hevelen naar een voorliggend recht?

Dat is vaak complex. Als een client eigenlijk in een andere regeling thuishoort, nemen de specialisten van SV Land contact met deze persoon op en gaan desnoods op huisbezoek. Ze stellen de client op het gemak en leggen rustig uit wat de voordelen zijn van de gevonden voorliggende voorziening. Ze helpen de client ook met het indienen van de aanvraag bij het UWV.

In sommige gevallen geldt dat de gemeente een claim bij het UWV gelegd kan worden omdat de persoon al langer in de verkeerde regeling zat en de gemeente dus ten onrechte een bijstandsuitkering heeft verstrekt. Ook daar helpt SV Land ons mee, zelfs als het tot bezwaar of beroep komt.

Wat telt voor jullie zwaarder: besparen op de bijstand, of het schoonhouden van jullie dossiers?

Beide tellen, maar het gaat verder dan besparen of bestandsreductie alleen. Mensen die een Participatiewet-uitkering ontvangen zitten vaak in de minst gunstige regeling. Als iemand bijvoorbeeld recht heeft op wajong- of een wia-uitkering zijn zij veel beter af.

Nu krijgen ze voortdurend de vraag: ‘Waarom bent u nog niet aan het werk?’ Daarnaast mogen ze niet te veel spaargeld bezitten, want dat heeft invloed op de de hoogte van hun uitkering (vermogenstoets).In voorliggende regelingen is dat vaak anders. Een voordeel voor de cliënt!

Op welke manier begroten jullie de kosten van de dienstverlening?

Dat is lastig. De specialisten van SV Land verdienen hun kostprijs dubbel en dwars terug, maar dat neemt niet weg dat de kosten voor de baten uitgaan. Kortom: je moet de Scan Voorliggende Voorzieningen begroten vóórdat dit rendement op begint te leveren. Vaak kan dat alleen met een aparte begrotingspost, je kan het niet even uit het BUIG-budget halen. Dan moet je dus goed uitleggen waarom deze investering gedaan moet worden.

Waarom SV Land?

Omdat die de beste specialisten op dit onderwerp in huis hebben! We maken al jaren gebruik van hun diensten en ze leveren elk jaar meer op dan dat ze kosten. SV Land werkt no cure no pay voor ons en daardoor verdienen we onze investering in hen snel terug.

Ook op het persoonlijke vlak is er een klik: het zijn allemaal rustige weloverwogen professionals die weten waar ze over praten. Ze zijn gedienstig, ze weten hoe ze zich moeten bewegen in de organisatie en zijn niemand tot last. Kortom: het zijn gewoon aardige mensen die bereid zijn om een ander wat te leren zonder dat elk uurtje gedeclareerd wordt.

Onderzoek Voorliggende Voorzieningen