Herbeoordeling WGA

Het sturen op risico’s van arbeidsongeschiktheid is niet meer weg te denken in het werkveld van sociale zekerheid en verzuim. Het inzetten van herbeoordelingen WGA is hier een belangrijk onderdeel van. Het kan namelijk zo zijn dat de arbeidsongeschiktheid van een (ex)-werknemer, die een WGA uitkering ontvangt, gewijzigd is.

De WGA specialisten van SV Land beoordelen jaarlijks honderden zaken om te kijken of er redenen zijn voor het aanvragen van een herbeoordeling bij UWV. Inkomensverzekeraars, intermediairs, arbodiensten en werkgevers  schakelen SV Land hiervoor in. Zowel publiek verzekerde werkgevers als eigen risicodragers maken gebruik van onze inzet.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de arbeidsongeschiktheid is afgenomen of dat er inmiddels recht bestaat op een IVA-uitkering.

Herbeoordelingen WGA

WGA–uitkeringen worden door UWV niet actief herbeoordeeld. Dit komt doordat een werkgever zelf verantwoordelijk is voor het aanvragen van herbeoordelingen. Ook kampt UWV met een groot tekort aan Verzekeringsartsen.

WGA-dossiers moeten dan ook actief door specialisten worden beoordeeld. Het doel van deze beoordeling is om vast te stellen of de WGA-uitkering nog correct is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de arbeidsongeschiktheid is afgenomen of dat er inmiddels recht bestaat op een IVA-uitkering. In tegenstelling tot een WGA-uitkering wordt deze niet doorbelast aan de werkgever. De ervaring leert dan ook dat met het indienen van herbeoordelingen een aanzienlijke financiële kostenbeperking mogelijk is.

Onderscheidende aanpak

Onze WGA specialisten bekijken het dossier, gaan het gesprek aan met de werknemer en schakelen waar nodig een claim-arbeidsdeskundige in. Onderscheidend in onze aanpak is dat er primair gebruik wordt gemaakt van de inzet van WGA-Casemanagers en claim-arbeidsdeskundigen en niet van een verzekeringsarts. Hiermee wordt een hoge score bereikt met lagere kosten.

Zou de werknemer op basis van ons onderzoek anders beoordeeld moeten worden, dan vragen wij namens u een herbeoordeling aan bij het UWV.

Bij de groep WGA 80-100% is het resultaat van een succesvolle herbeoordeling 70%.

Bij de groep WGA 35-80% is het resultaat van een succesvolle herbeoordeling 60%.

Bespaar op uw WGA-kosten

U kunt als werkgever sterk op uw WGA-kosten besparen door WGA-dossiers bij ons neer te leggen ter beoordeling. Wij bespaarden honderdduizenden euro’s voor diverse klanten met de herbeoordeling van arbeidsongeschikte werknemers.

Bespaar ook op uw WGA-kosten en vraag een herbeoordelingsonderzoek bij SV Land aan. Meldt u aan via het onderstaande formulier of bel voor meer vragen naar Tjerk Moraal, telefoonnummer 06-41009775 of per mail naar tmoraal@svland.nl.

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om contact met u op te nemen voor het verstrekken van meer informatie.