UWV Arbeidsdeskundige

Verzuim op een correcte manier aanpakken begint met een goede analyse van de verzuimsituatie. Wanneer u een UWV arbeidsdeskundige van SV Land inhuurt zal hij of zij voor u het arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren op de manier waarop het UWV dit graag ziet.

Om langdurig verzuim te voorkomen is het verstandig als u verzuim snel aanpakt. De verzuimende werknemer moet bij complex verzuim snel doorgestuurd worden naar de bedrijfsarts en vervolgens moet er een re-integratieplan gemaakt worden voor stapsgewijze terugkeer naar de werkvloer.

Een arbeidsdeskundige doet de eerste intake om te kijken wat er mogelijk is voor uw werknemer:

  • Kan hij of zij terugkeren in de oude functie, moet de functie wellicht aangepast worden of is het zelfs zo dat er gezocht moet worden naar een nieuwe functie binnen uw bedrijf (spoor 1)?
  • Indien een functie in uw bedrijf niet meer tot de mogelijkheden behoort kan de arbeidsdeskundige ook adviseren om een spoor 2-traject in te zetten (of een spoor 3-traject in de WGA wanneer u eigenrisicodrager bent).

De uitslag van het arbeidsdeskundig onderzoek wordt besproken met de werknemer zelf, met u als werkgever en met de direct leidinggevende, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en wat er van hem of haar verwacht wordt.

De gespecialiseerde UWV arbeidsdeskundige

Bij SV Land kunt u arbeidsdeskundigen inhuren met extra competenties. Het gaat om:

  • De claim-arbeidsdeskundige. Deze arbeidsdeskundige heeft werkervaring bij het UWV en weet dus uitstekend welke eisen er worden gesteld aan een goed arbeidsdeskundig onderzoek en een correct re-integratietraject.De claim-arbeidsdeskundige is in staat te denken in de lijn van het UWV, waardoor u nooit voor vervelende verassingen komt te staan wanneer u uw re-integratieverslag opstuurt. De claim-arbeidsdeskundige ziet er scherp op toe dat alle ondernomen stappen precies kloppen bij hoe het UWV het graag ziet.
  • De arbeidsdeskundige onder taakdelegatie. Deze arbeidsdeskundige werkt onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts en heeft extra bevoegdheden. Hij of zij mag ook medische vragen stellen en combineert (beperkte) medische kennis met kennis van het arbeidsproces.De arbeidsdeskundige onder taakdelegatie kan door deze unieke mogelijkheden uw medewerker beter en sneller helpen, waardoor uw medewerker spoedig weer op de werkvloer terugkeert en geen onnodige vertraging opgelopen wordt. Dit bespaart u niet alleen tijd, maar ook geld!
Als ik inschat dat bepaalde maatregelen nodig zijn om de werknemer te ondersteunen, lopen we gelijk even bij de leidinggevende binnen.
Marcel van Leth (arbeidsdeskundige onder taakdelegatie)
Lees het interview

De UWV arbeidsdeskundige als deel van het verzuimteam

Arbeidsdeskundigen van SV Land zijn gewend om deel uit te maken van een verzuimteam. Een verzuimteam kan – naast de UWV arbeidsdeskundige – bestaan uit een Casemanager Verzuim, een Casemanager WGA, een Jurist, een Medewerker Bezwaar en Beroep en een Bedrijfsarts.

Alle leden van het verzuimteam werken zoveel mogelijk samen, terwijl zij toch een eigen taak een eigen rol hebben. Een goed samengesteld verzuimteam kan met name grotere organisaties veel geld besparen.

Tijdelijke inhuur van een arbeidsdeskundige

U kunt onze UWV arbeidsdeskundige(n) voor kortere of langere tijd laten detacheren in uw organisatie.

Bij SV Land vinden we het belangrijk dat onze specialisten niet alleen het dagelijkse werk oppakken, maar ook achterstanden wegwerken en bovendien uw eigen mensen trainen en opleiden, zodat u na het beëindigen van detacheringsperiode verder bent dan daarvoor.

Al onze specialisten handelen altijd naar eer en geweten, zowel in het belang van de werknemer als in het belang van de werkgever

U kunt van onze specialisten verwachten dat zij relevante kennis en ervaring meebrengen, waardoor zij in staat zijn om met uw mee te denken over hoe uw verzuimbeleid verbeterd kan worden en geld bespaard kan worden.

Onze specialisten werken zoveel mogelijk zelfstandig, hebben slechts een kort inwerkgesprek nodig en vinden snel hun weg in uw organisatie. Een kenmerk van onze specialisten is dat zij “roeien met de riemen die zij hebben”. Kortom: u kunt van hen een proactieve werkhouding verwachten, zodat u direct profijt heeft van hun aanwezigheid in uw organisatie.

Doorpraten over de mogelijkheden voor detachering?

Neemt u contact op met Charlotte van Leeuwen op het nummer 06-55384132.

Terug naar Detachering

 

Veel gestelde vragen over de UWV Arbeidsdeskundige

Wat is het verschil tussen een arbeidsdeskundige en een UWV arbeidsdeskundige?
Een UWV arbeidsdeskundige heeft niet alleen kennis van verzuimtrajecten, maar heeft ook enkele jaren werkervaring opgedaan bij het UWV. Daardoor kan deze arbeidsdeskundige u beter helpen om verzuim volgens de geldende wet- en regelgeving aan te pakken en hiermee te voldoen aan de eisen die het UWV hieraan stelt. Onze UWV arbeidsdeskundigen onderscheiden zich door hun professionaliteit, ervaring en kennis. Zij gaan direct aan de slag en maken in de korte tijd dat u hen inhuurt flinke slagen. Door een UWV arbeidsdeskundige in te huren kunt u dus achterstanden oplossen en ervoor zorgen dat u als organisatie 'korter op het verzuim' zit, waardoor u verzuim aanpakken kunt voordat het complex of langdurig verzuim wordt.
Wat doet een UWV arbeidsdeskundige?
Een UWV arbeidsdeskundige bepaalt in samenspraak met de werknemer en de werkgever op welke manier een zieke werknemer weer re-integreren kan in uw organisatie. Daarbij is de UWV arbeidsdeskundige vanuit zijn of haar professie altijd op zoek naar de mogelijkheden, in plaats van zich te focussen op de beperkingen. Een UWV arbeidsdeskundige beoordeelt en beschrijft de situatie altijd correct volgens de eisen die het UWV aan verzuimdossier stelt. Op deze manier verzekert u zichzelf ervan dat loonsancties voorkomen worden en dat kortdurend verzuim niet verder medicaliseert en “vanzelf” langdurig of complex verzuim wordt.