Casemanager WGA

Betaalt u jaarlijks een hoge premie voor werknemers die in de WGA zitten? Dan kan het verstandig zijn om een Casemanager WGA van SV Land in te huren. Hij of zij kan uw WGA-dossiers tegen het licht houden en in relatief korte tijd uw WGA-lasten verlagen.

Of u nu publiek of privaat verzekerd bent: voor werknemers die al meer dan 104 weken ziek zijn, betaalt u uiteindelijk zelf de prijs. Voor werkgevers geldt dat zij tot 10 jaar lang premie betalen voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. De kosten hiervan kunnen oplopen tot 80.000 euro per zieke werknemer.

Het is daarom voor u – en voor de werknemer zelf – verstandig om de situatie niet op zijn beloop te laten, maar een Casemanager WGA in te huren om uw WGA-dossiers aan te pakken.

Een goede Casemanager WGA kan u helpen duizenden euro’s te besparen op de WGA-lasten en ‘achterstallig onderhoud’ wegwerken. Daarnaast kan hij of zij uw HR-medewerkers trainen, zodat u op de lange termijn zelf in staat bent om regie te voeren op deze dossiers.

Een goede Casemanager WGA kan u helpen duizenden euro’s te besparen op de WGA-lasten en ‘achterstallig onderhoud’ wegwerken.

Wat doet een Casemanager WGA?

Een Casemanager WGA bekijkt de dossiers van werknemers die een WGA-beoordeling hebben en zal voor u de meest kansrijke dossiers oppakken. Dit zijn dossiers:

  • van werknemers die nog maar relatief kort of al langer in de WGA zitten en waarvoor u dus nog jarenlang premie betaalt als er niets gebeurt.
  • van werknemers waarvan de Casemanager denkt dat de belastbaarheid hoger zou moeten zijn. De Casemanager vraagt dan een Herbeoordeling WIA aan bij het UWV. Indien het UWV de belastbaarheid hoger inschaalt, betekent dit dat de WGA premie die u betaalt voor deze werknemer zal dalen.
  • van werknemers waarvan de Casemanager denkt dat zij mogelijk een IVA-beoordelingen zouden moeten krijgen. Ook hiervoor vraagt de Casemanager een herbeoordeling aan bij het UWV. Als een werknemer duurzaam en 100% arbeidsongeschikt is, krijgt deze een IVA beoordeling en vervalt zowel de premie voor u, als ook de plicht om hem of haar te helpen re-integreren.

De Casemanager WGA zorgt ervoor dat u als werkgever goed de vinger aan de pols houdt. Hij of zij voert namens u elke drie maanden een gesprek met de werknemer die in de WGA zit en zorgt ervoor dat de juiste expertise ingeschakeld wordt om hem of haar te helpen re-integreren.

Gemotiveerde Aanvraag Herbeoordeling WIA

Het aanvragen van een herbeoordeling door het UWV is niet makkelijk. Door werkdrukte bij het UWW wordt alleen een zogenaamde Gemotiveerde Aanvraag Herbeoordeling WIA in behandeling genomen, die is opgesteld volgens het convenant dat de verzekeraars met het UWV hebben gesloten. Is het verzoek tot herbeoordeling dus niet goed onderbouwd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Om die reden hebben veel van onze Casemanagers WGA ervaring bij het UWV en werken nauw samen met andere verzuimprofessionals zoals Claim-Arbeidsdeskundigen. U mag dus van onze Casemanager WGA verwachten dat het herbeoordelingsverzoek 100% in orde is.

Bezwaar maken

Valt het oordeel van het UWV desondanks anders uit dan gehoopt en verwacht? Dan kunt u als werkgever ervoor kiezen om bezwaar maken tegen dit oordeel. Ook bij de eerste WIA-toekenning is het mogelijk om bezwaar te maken, indien daar een gegronde reden voor is.

In veel gevallen kan de Casemanager WGA hierin behulpzaam zijn. Maar u kunt ook gebruik maken van de expertise van een Medewerker Bezwaar en Beroep van SV Land of bezwaar uitbesteden aan het juridisch team van SV Land.

Een Medewerker Bezwaar en Beroep heeft de nodige juridische kennis om een bezwaartraject aan te gaan en kan u ook vertegenwoordigen in de rechtszaal, mocht u in beroep willen gaan tegen het oordeel van het UWV.

Eigenrisicodrager worden

Hoe meer u grip krijgt op uw WGA-dossiers, hoe interessanter het wordt om te kijken naar de mogelijkheden van een private verzekering voor uw WGA-lasten. U kunt van de Casemanager WGA verwachten dat hij u als werkgever op het juiste moment attendeert op deze mogelijkheid.

Tijd om uw WGA-dossiers aan te pakken? Een Casemanager WGA van SV Land heeft alle kennis in huis om u hierbij te helpen. Neem contact op over de mogelijkheden van detachering met Charlotte van Leeuwen, telefoonnummer 06-55384132.

Terug naar detachering