Loonbetalingsverplichting

Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om het loon door te betalen. Dit noemen we in Nederland loonbetalingsverplichting. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer.

Het is verstandig om hier zo spoedig mogelijk mee te beginnen, dit voorkomt dat uw werknemer langer verzuimt dan nodig is. Het is belangrijk om contact te houden met uw werknemer zodat beide partijen weten hoe jullie elkaar kunnen ondersteunen.

Loondoorbetaling

Als werkgever bent u verplicht om tijdens ziekte de eerste 2 jaar uw werknemer door te betalen.

  • In het eerste jaar betaalt u minimaal 70% van het loon van de medewerker. Mocht dit minder zijn dan het wettelijk vastgestelde minimumloon, dan bent u verplicht om dit aan te vullen. Eventuele pensioenpremie en vakantiegelden dienen ook betaald te worden aan uw werknemer.
  • Als uw werknemer in het tweede jaar nog verzuimt, dan betaalt u ook 70% van het minimumloon. Echter hoeft u dit niet aan te vullen wanneer deze 70% binnen de minimumloon grens valt. Het minimumloon vindt u op de site van het UWV.

Verlenging loonbetalingsverplichting na twee jaar ziekte

Na twee jaar gaat het UWV beoordelen of zowel werkgever als werknemer er voldoende aan hebben gedaan om werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit wordt getoetst middels een RIV-toets (re-integratieverslag).

Mocht blijken dat werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen, kan het UWV de loonbetalingsverplichting verlengen met maximaal één jaar. Het is dan aan de werkgever om alsnog aan de plichten te voldoen.

Als de werknemer na twee jaar ziekte wel hersteld is, dan kan de werkgever er vrijwillig voor kiezen om het loon door te betalen. Hiermee voorkomt werkgever dat werknemer in de WIA belandt én voorkomt werkgever een eventuele loonsanctie van het UWV. Mocht de re-integratie onverhoopt toch mislukken, dan is het voor werkgever mogelijk om de vrijwillige loonbetaling stop te zetten. Werkgever zal vanaf dan nog 13 weken te maken hebben met de loonbetalingsverplichting.

Bijzondere loonbetalingsverplichtingen

Als uw werknemer ouder is dat de wettelijke AOW-leeftijd en ziek wordt, dan gelden er andere regels. Als uw AOW-gerechtigde werknemer op of na 1 januari 2016 ziek zijn geworden dan betaalt de werkgever maximaal 13 weken 70% van het loon van de werknemer. Dit loon dient deze 13 weken ook aangevuld te worden mocht het loon onder het minimumloon liggen.

Loopt het contract van uw werknemer af terwijl hij nog geen 13 weken ziek is? Dan kunt u vanaf dat moment een Ziektewetuitkering voor de werknemer aanvragen bij UWV.

Dienstverlening SV Land

Bij SV Land adviseren we graag werkgevers over hoe om te gaan met loonbetalingsverplichting. Op deze pagina proberen zoveel mogelijk informatie te geven en beantwoorden wij ook graag uw vragen. Wilt u eens rustig doorpraten over uw specifieke situatie? Onze juristen staan u graag te woord.

Juridisch advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij dit onderwerp? Onze specialisten zitten voor u klaar

Advies aanvragen

Juridisch advies aanvragen

Naam(Vereist)

SV Land is door het UWV officieel geaccrediteerd om rechtshulp te verlenen en onze medewerkers hebben vaak ook werkervaring bij het UWV. Hun heldere advies helpt u door het bos van regelgeving en zorgt ervoor dat uw aanvraag correct ingediend wordt.

Veel gestelde vragen over loonbetalingsverplichting

Wat is loonbetalingsverplichting?
De eerste 2 jaar van ziekte is werkgever verplicht om loon door te betalen. Werkgever moet per jaar minstens 70% van het brutoloon betalen. Werknemer kan meer loon doorbetaald krijgen als hierover afspraken staan in cao of in de arbeidsovereenkomst.
Dien ik, als werkgever, direct na ziekmelding te voldoen aan loonbetalingsverplichting?
Meestal krijgt werknemer vanaf de 1e dag van ziekte loon doorbetaald, maar werknemer kan te maken krijgen met wachtdagen. De werkgever hoeft dan over de eerste dag of de eerste 2 dagen geen loon te betalen. Dit mag als dit in de arbeidsovereenkomst of cao staat. Wachtdagen gelden niet bij elke ziekmelding.
Wat is uitsluiting loonbetalingsverplichting?
De verplichting om loon door te betalen als niet gewerkt wordt om redenen die in de risicosfeer van de werkgever liggen, kan in de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten gedurende de eerste 26 weken van het dienstverband. Dat staat in lid 5 van artikel 7:628 BW.
Eindigt arbeidsovereenkomst na 104 weken?
Een werknemer die twee jaar of langer ziek is, is niet automatisch ontslagen. Het dienstverband blijft in principe in stand, maar de werkgever mag de loonorbetaling stoppen.
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief