Bezwaar en beroep WGA

Het sturen op risico’s van arbeidsongeschiktheid is niet meer weg te denken in het werkveld van sociale zekerheid en verzuim. Een UWV bezwaarschrift is hier een belangrijk onderdeel van.

SV Land voert namens werkgevers jaarlijks meer dan 1000 bezwaar – en beroepszaken WGA, ZW en loonsancties uit. Inkomensverzekeraars, intermediairs, arbodiensten en werkgevers schakelen SV Land hiervoor in. Zowel publiek verzekerde werkgevers als eigenrisicodragers maken gebruik van onze inzet en expertise.

Het beoordelen van een beschikking kost ons weinig tijd, maar kan u als werkgever al snel duizenden euro’s opleveren.

UWV bezwaarschrift

Een werkgever kan op diverse momenten beschikkingen ontvangen van UWV. Dit kan zijn bij:

  • Ziektewet
  • Loonsanctie
  • WGA beoordeling (einde wachttijd)
  • Overgang WGA van loongerelateerde naar loonaanvullende of vervolguitkering
  • Overige wijzigingen in de uitkering WGA
  • Herbeoordelingen WGA

Wij adviseren om elke beschikking die u ontvangt inhoudelijk te controleren of door SV Land te laten beoordelen. Door UWV worden immers fouten gemaakt die voor u grote financiële consequenties kunnen hebben. Ontdekken wij voor in uw beschikking een fout dan kunnen wij bezwaar tegen het UWV indienen namens u. U kunt hiermee duizenden euro’s besparen.

In cijfers

In
36%
van de bezwaardossiers WGA wordt het pro-forma bezwaar na bestudering van het dossier ingetrokken.
Van de doorgezette bezwaardossiers WGA wordt maar liefst
71%
gegrond verklaard.
De gemiddeld gerealiseerde besparing per gegrond bezwaar bedraagt
€ 64.000,-

Stel dat er vanuit uw organisatie jaarlijks 10 medewerkers de WGA instromen en dat in de helft van deze gevallen bezwaar wordt ingezet. In 2 gevallen is het bezwaar gegrond. Dan is uw besparing gemiddeld € 128.000!

Wilt u bezwaar maken?

Onze juristen helpen u graag. Stuur ons uw beschikking toe en wij kijken hoe wij u kunnen helpen.

Stuur op

Graag contact opnemen nav Whk beschikking

  • Wij respecteren uw Privacy en gebruiken de bovenstaande gegevens enkel en alleen om een éénmalige quickscan uit te voeren en hierover contact met u op te nemen.

Erkend rechtshulpverlener

SV Land is voor UWV een erkend rechtshulpverlener. Dit betekent dat ons juridisch team alle relevante stukken direct vanuit UWV ontvangt. Onze juristen voeren de bezwaarzaak en schakelen andere expertise in, bijvoorbeeld medische expertise, als zij dit nodig achten.

Het voeren van bezwaar en beroep is immers een juridisch proces dat gevoerd wordt door juristen. Andere disciplines zoals medische inzet en/of arbeidsdeskundige inzet worden niet onnodig ingezet maar wél als het een bijdrage levert. Dit levert een hogere kwaliteit tegen een gunstig tarief op.

Door onze modulaire aanpak bereiken wij voor u het maximale resultaat tegen zo laag mogelijke kosten. Als na bestudering van het dossier blijkt dat het doorzetten van bezwaar niet zinvol is, dan wordt het ingetrokken. U betaalt dan alleen voor de 1e stap.

Beroep WGA

Bent u het niet eens met het UWV of de Belastingdienst? In veel gevallen is een bezwaarbrief voor UWV of de Belastingdienst genoeg om u in het gelijk te stellen en de beschikking aan te passen. Worden uw bezwaren afgewezen, dan hebt u de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Ook wanneer het zover komt, kunt u rekenen op de ervaring en juridische kennis van SV Land. Wij procedeerden al succesvol voor tientallen klanten in honderden zaken. Als werkgever kunt u bovendien zelf kiezen bij welke stappen in een beroepszaak u onze hulp nodig hebt.

Omdat SV Land een UWV erkende rechtshulpverlener is, weet u zeker dat het UWV uw zaak serieus neemt. Immers: onze bezwaarbrieven zitten zo in elkaar dat het UWV hier snel een beslissing over nemen kan.

Bespaar op uw WGA-kosten

Speciaal voor u heeft SV Land een online test gemaakt waarin u kunt bekijken of het mogelijk is om uw WGA-kosten te drukken. Vaak kunt u hier al snel veel geld besparen. De online test is hier te vinden.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief