Verzuim

Ziek worden we allemaal wel eens. Maar als u medewerkers hebt die zich langdurig ziek melden, dan brengt dat vervelende consequenties met zich mee voor u als werkgever. Wanneer u niet tijdig een verzuimdossier aanlegt en een  re-integratietraject opstart kunt u geconfronteerd worden met een loonsanctie. Gelukkig kan SV Land u ondersteunen in maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid en verzuim. 

Wanneer een medewerker zichzelf ziek meld en hij of zij blijft wekenlang afwezig, dan is het verstandig om zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan. Wat is de oorzaak van de ziekte en wat is ervoor nodig om de werknemer terug te laten keren op de werkvloer? Het inschakelen van een arbeidsdeskundige van SV Land behoort dan tot de mogelijkheden.

Onze arbeidsdeskundige kan voor u uitzoeken of en hoe uw medewerker terug kan keren in zijn of haar huidige functie.

Onze arbeidsdeskundige kan voor u uitzoeken of de medewerker terug kan keren in zijn of haar huidige functie, een aangepast of een andere functie of dat uw medewerker beter aan de slag kan gaan bij een andere werkgever. Ook kan onze arbeidsdeskundige een medische analyse uitvoeren op basis van een langdurig verzuimdossier. In een rapportage worden de gewenste stappen benoemd en alternatieve scenario’s aangereikt.

Ook als u eigenrisicodrager bent is het verstandig om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor uw werknemer. Dit kan in een zogenaamd haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door een van onze arbeidsdeskundigen.

Loonsanctie voorkomen

Langdurige ziekte van uw medewerker moet u na 54 weken verplicht melden aan het UWV. Het is echter van belang dat u al lang daarvoor het gesprek aangaat en een gedegen dossier opbouwt waarin u kunt aantonen dat u er alles aan gedaan hebt om de medewerker weer aan de slag te krijgen. Zo kunt u een loonsanctie voorkomen.