Nieuw bedongen arbeid

Één van uw medewerkers meldt zich ziek. Al snel blijkt dat het gaat om meer dan de griep. Het kan voorkomen dat duidelijk is dat werknemer niet terug kan keren in de huidige functie. De bedongen arbeid (eigen werk) kan door werknemer niet meer worden uitgevoerd, maar werknemer wordt wel in staat geacht om andere arbeid te verrichten. U krijgt daardoor te maken met re-integratieverplichtingen.

Passende arbeid

In dat geval wordt er van werkgever verwacht dat er passend werk wordt geboden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met zaken  als arbeidsverleden, opleiding en uiteraard de medische beperkingen.

Hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt, hoe meer werk passend zal zijn. Is het passend werk niet voorhanden bij de eigen werkgever dan gaat de re-integratie het zogenoemde tweede spoor in. Dit betekent dat er ook gekeken moet worden naar arbeidsmogelijkheden bij andere werkgevers.

Loondoorbetaling

Tijdens de arbeidsongeschiktheid heb je als werkgever in de eerste 104 weken een loondoorbetalingsverplichting. Hoeveel loon er betaald moet worden is afhankelijk van de geldende arbeidsvoorwaarden (of CAO) maar bedraagt in ieder geval 70% van het laatst verdiende loon.

Wat nu als de werkgever tijdens arbeidsongeschiktheid al 104 weken loon door betaald heeft, de werknemer is (gedeeltelijk) hervat in (passend) werk en  werknemer valt opnieuw uit?  Als een werknemer die passend werk verricht na deze 104 weken opnieuw uitvalt, dan hoeft u als werkgever niet opnieuw 104 weken loon door te betalen. Tenzij er sprake is van nieuw bedongen arbeid. U bent daardoor als werkgever verplicht om opnieuw loon door te betalen.

Wanneer is er sprake van nieuw bedongen arbeid?

In twee situaties kan er sprake zijn van nieuw bedongen arbeid;

  1. Werkgever en werknemer spreken af dat de werknemer voortaan een andere functie heeft of dat de uren gewijzigd worden. Er is hier sprake van een wijziging in de arbeidsovereenkomst.
  2. Er is geen sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst maar de werknemer mag erop vertrouwen dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden. Dit noemt men ook wel ‘gerechtvaardigd vertrouwen’. Deze situatie doet zich voor als werknemer gedurende een niet te korte periode passende arbeid heeft verricht en werknemer ervan uit mag gaan dat dit zijn ‘nieuwe’ werk is geworden. Het nieuw bedongen werk.

Dienstverlening SV Land

Bij SV Land adviseren we daarom graag werkgevers over hoe om te gaan met loonbetalingsverplichting. Op deze pagina proberen zoveel mogelijk informatie te geven en beantwoorden wij ook graag uw vragen. Wilt u eens rustig doorpraten over uw specifieke situatie? Onze juristen staan u graag te woord.

Juridisch advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij dit onderwerp? Onze specialisten zitten voor u klaar

Advies aanvragen

Juridisch advies aanvragen

Naam(Vereist)

Veel gestelde vragen over nieuw bedongen arbeid

Wat is nieuw bedongen arbeid?
Als het aanpassen van de arbeidsduur of functie-inhoud een bewuste keuze is van partijen, hetgeen kan blijken uit een gewijzigde arbeidsovereenkomst, dan is de passende arbeid, de “bedongen arbeid” geworden.
Wanneer moet ik als werkgever passend werk aanbieden?
De werkgever is op grond van art. 7:658a BW verplicht om passende arbeid in zijn eigen bedrijf aan te bieden, als de werknemer door arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) niet meer staat is zijn eigen werk uit te voeren.
Wat is passende arbeid?
Passend werk is werk dat past bij wat uw werknemer kan en weet. Afhankelijk van uw werknemers gezondheid, wat voor werk uw werknemer eerder heeft gedaan, hoelang uw werknemer ziek is en hoever uw werknemer is met re-integreren op dat moment.
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief