Transitievergoeding: juridische hulp voor werkgevers

Dienstverband van werknemer beëindigen?

Bent u voornemens om het dienstverband van uw werknemer te beëindigen of het contract niet te verlengen? Dan moet u over het algemeen een transitievergoeding betalen. Dit kan soms best een gepuzzel zijn. Welke onderdelen moeten er wel en niet meegenomen worden bij de berekening?

Er zijn verschillende websites die u door middel van een rekentool op weg willen helpen. Maar let op: hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en zijn meestal ook niet voldoende toegespitst op het betreffende geval.

SV Land helpt u graag

Wij ondersteunen u bij het berekenen van de transitievergoeding en doen dat tegen een vast en scherp tarief van € 495,00 (ex. BTW). U kunt hierbij rekenen op een persoonlijke en vlotte afhandeling.

Geïnteresseerd? Neem eerst vrijblijvend contact met ons op via juridischadvies@svland.nl.

Compensatie Transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 bestaat de mogelijkheid voor MBK-werkgevers om compensatie transitievergoeding aan te vragen. Deze compensatie geldt voor transitievergoedingen die u betaald heeft aan werknemers die na een ziekteperiode van twee jaar ontslagen werden. SV Land kan u helpen bij het aanvragen hiervan. 

De (compensatie) transitievergoeding is in het leven geroepen om zogenaamde slapende dienstverbanden tegen te gaan. Dit zijn dienstverbanden waarin werknemers onnodig lang in dienst gehouden worden, terwijl zij niet (meer) kunnen werken en er ook geen mogelijkheid is voor re-integratie. Ontslag kan dan voor beide partijen een goede oplossing zijn.

De transitievergoeding voor de werknemer (afhankelijk van situatie) kan hem of haar helpen een nieuwe opleiding te gaan volgen of een bepaalde periode zonder inkomen te overbruggen. Het is echter niet verplicht om het bedrag hiervoor te gebruiken.

Stel uw vragen over de compensatie transitievergoeding

Onder werkgevers bestaan er veel vragen over de compensatie transitievergoeding. Op deze pagina proberen wij een aantal van deze vragen te beantwoorden. Heeft u andere vragen of wilt u eens rustig doorpraten over dit onderwerp? Schroom niet om eens met onze juristen te bellen!

Juridisch advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij (het aanvragen van) de compensatie transitievergoeding? Onze specialisten zitten voor u klaar

Advies aanvragen

Juridisch advies aanvragen

Naam(Vereist)

SV Land is door het UWV officieel geaccrediteerd om rechtshulp te verlenen en onze medewerkers hebben vaak ook werkervaring bij het UWV. Hun heldere advies helpt u door het woud van regelgeving en zorgt ervoor dat uw aanvraag correct ingediend wordt.

Dienstverlening SV Land

Onze juristen kunnen u helpen met het aanvragen van de compensatie transitievergoeding. Daarnaast kunt u ook op ons rekenen in de volgende situaties:

  • Het UWV beoordeelt uw aanvraag niet op tijd. Volgens de wet moet het UWV uw aanvraag compensatie transitievergoeding beoordelen binnen een termijn van 26 weken. Doet het UWV dit niet? Dan kunt u het UWV in sommige gevallen een dwangsom opleggen waarin u voor elke week vertraging een bepaald bedrag kunt innen.
  • U bent het niet eens met de beslissing van het UWV. Is de beslissing die het UWV neemt niet de beslissing waar u recht op denkt te hebben? Dan kunnen onze juristen u helpen met een second opinion. Is uw twijfel volgens ons terecht, dan kunnen wij u helpen met een Bezwaar en eventueel Beroep.

Veel gestelde vragen over de compensatie transitievergoeding

Wanneer heb ik recht op compensatie transitievergoeding?
Er zijn drie voorwaarden voor compensatie transitievergoeding. Allereerst moet de werknemer ontslagen zijn wegens langdurige ziekte, ten tweede moet deze werknemer recht hebben op transitievergoeding. En tenslotte moet u deze transitievergoeding ook daadwerkelijk uitbetaald hebben. Let op: u moet de compensatie hiervoor aanvragen binnen 6 maanden.
Wat is de hoogte van de compensatie transitievergoeding (in 2022)?
De hoogte van de compensatie transitievergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. Zo kan de compensatie uiteraard nooit hoger zijn dan het uitgekeerde bedrag en ook niet hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximumbedrag voor de transitievergoeding. Gewoonlijk krijgt een ontslagen werknemer één bruto jaarsalaris mee als transitievergoeding. De compensatie hiervoor zal in de praktijk iets lager uitvallen. Werkgeverspremies worden niet vergoed, alleen het salaris. Ook de wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, zelfs niet bij betaling in termijnen. Wanneer u zich als werkgever onvoldoende hebt ingespannen voor re-integratie van uw werknemer, wordt u mogelijk gekort op de compensatie transitievergoeding. SV Land kan voor u berekenen hoe hoog de compensatie transitievergoeding in uw geval ongeveer zou moeten zijn. Het UWV beslist echter definitief over de hoogte van de compensatie transitievergoeding.
Hoelang duurt de compensatie transitievergoeding?
Wanneer uw werknemer ontslagen wordt wegens langdurige ziekte moet u hem binnen 1 maand de transitievergoeding uitbetalen. Vervolgens moet u binnen 6 maanden een aanvraag compensatie transitievergoeding indienen. Het UWV moet deze aanvraag binnen 26 weken beoordelen. Na een positieve beoordeling zal het bedrag ineens of in termijnen aan u overgemaakt worden.
Tot wanneer kan ik compensatie transitievergoeding aanvragen?
Als uw werknemer ontslagen is vanwege langdurige ziekte kunt u tot uiterlijk 6 maanden na het uitbetalen van de transitievergoeding compensatie aanvragen bij het UWV.
Hoe kan ik compensatie transitievergoeding aanvragen?
U kunt de compensatie transitievergoeding aanvragen door het formulier op de website van het UWV in te vullen. Desgewenst kan SV Land u hierbij helpen.
Welke documenten zijn er nodig voor de aanvraag compensatie transitievergoeding?
Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten indienen:

  1. De ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter.
  2. Als het ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvond is een vaststellingsovereenkomst ook geldig. Hieruit moet dan wel blijken dat de werknemer ontslagen is wegens langdurige ziekte.
  3. Alle gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang de werknemer bij u in dienst geweest is.
  4. Een bewijs dat u de transitievergoeding daadwerkelijk uitbetaald hebt aan de werknemer. Een bankafschrift hiervan is voldoende.
Geldt de compensatie transitievergoeding ook met terugwerkende kracht?
Het aanvragen van de compensatie transitievergoeding is mogelijk tot zes maanden na het uitbetalen van de transitievergoeding aan de werknemer. Heeft u in de afgelopen jaren meerdere werknemers ontslagen wegens langdurig verzuim en hen een transitievergoeding uitbetaald, dan kon u tot 1 april 2020 hiervoor ook een compensatie transitievergoeding ontvangen. Van deze regeling kunt u inmiddels helaas geen gebruik meer maken.
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief