Arbeidsdeskundige onderzoeken

Heeft u een langdurig zieke medewerker? En wilt u weten wat de mogelijkheden tot werk zijn voor deze medewerker? Schakel dan een arbeidsdeskundige van SV Land in. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft u snel inzicht en advies over de mogelijkheden tot werkhervatting van uw medewerker.

Onze aanpak

De arbeidsdeskundige zal aan de hand van de inbreng van de bedrijfsarts en een gesprek met zowel opdrachtgever als werknemer de arbeidsmogelijkheden in kaart brengen. De volgende aspecten worden hierin meegenomen:

•                  het oordeel van de bedrijfsarts;
•                  de belastbaarheid van uw werknemer;
•                  de (on)mogelijkheid van uw werknemer om terug te keren op de eigen werkplek;
•                  het beoordelen van de huidige werkplek en of het werk aangepast kan worden aan de mogelijkheden van uw werknemer;
•                  de structuur van de organisatie en de bestaande functies worden in kaart gebracht en er wordt onderzocht of andere functies  binnen uw organisatie passend zijn voor werknemer;
•                  onderzocht wordt of er moet worden gezocht naar een werkplek buiten de eigen organisatie (2e spoor), rekening houdend met het scholingsniveau van uw werknemer, eventuele omscholingsmogelijkheden en de kansen op de arbeidsmarkt

De resultaten van het Arbeidsdeskundig-onderzoek worden vastgelegd in een heldere rapportage die u in staat stelt om concrete vervolgstappen in te zetten.

Maatwerk

Onze arbeidsdeskundige onderzoeken zijn maatwerk, gebaseerd op de specifieke situatie van uw organisatie. Onze arbeidsdeskundigen hebben ruime ervaring in diverse branches.  Dat is belangrijk voor het afgeven van een concreet en goed advies. Hiermee wordt recht gedaan aan de mogelijkheden en beperkingen van uw medewerker en wordt de kans op duurzame inzetbaarheid vergroot.

Waarom kiezen voor SV Land

Het onderscheidende van onze aanpak is de landelijke inzet van geregistreerde én gecertificeerde claim-arbeidsdeskundigen. Naast veel
ervaring in de verzuimaanpak (Wet verbetering poortwachter) bij grote bedrijven in diverse branches, hebben onze arbeidsdeskundigen ervaring met de claimbeoordeling ZW en WIA bij UWV. De wet- en regelgeving en processen van UWV zijn bekend. Een mogelijke instroom in de WIA wordt voor zowel opdrachtgever als werknemer financieel gemaakt, waardoor een eventuele patstelling wordt doorbroken.