Advies Eigenrisicodragerschap WGA

Door eigenrisicodrager te worden voor de WGA verlaat u het publieke bestel, betaalt geen premie meer aan de Belastingdienst en bent u via een particuliere maatschappij verzekerd.

Als eigenrisicodrager WGA betaalt u voor de periode van maximaal 10 jaar zelf de WGA-uitkeringen van uw (ex-)werknemers. In de meeste gevallen bent u als eigen risicodrager WGA verzekerd bij een particuliere verzekeraar. De verzekeraar zal dan uw WGA-uitkeringen vergoeden. Na 10 jaar neemt UWV de betaling van de uitkering weer over. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat u tijdens deze periode van 10 jaar als eigen risicodrager verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Om eigen risicodrager voor de WGA te worden, moet u toestemming vragen aan de Inspecteur van de Belastingdienst. In de meeste gevallen zult u dan tevens een garantieverklaring van de verzekeraar moeten overleggen. De verzekeraar zal alleen uw WGA-uitkeringen vergoeden die na de ingangsdatum van de verzekering ontstaan. Dit is het geval als de 1e ziektedag na de ingangsdatum van de verzekering is.

Staartlasten

Lopende ziektegevallen, welke resulteren in een WGA-uitkering, en al toegekende WGA-uitkeringen kwamen voorheen voor rekening van de eigenrisicodrager. Deze uitkeringen moesten tegen betaling van een afkoopsom of premieopslag meegenomen worden in de dekking bij het aangaan van de private verzekering. Deze zogenoemde staartlasten kan de werkgever bij het aangaan van het eigen risicodragerschap vanaf 1-1-2017 achterlaten bij UWV.

Eigenrisicodrager worden of niet?

Voordat u een keuze maakt om eigenrisicodrager te worden en een verzekering af te sluiten, is het raadzaam om SV Land een inventarisatie te laten uitvoeren. Na controle door SV Land hebt u een juist en volledig beeld van:

  • Uw langdurige zieke (ex)werknemers
  • Lopende WGA-uitkeringen
  • Alle verborgen inlooprisico’s

Daarnaast ondersteunt SV Land u bij:

  • Het vaststellen van de juistheid van de huidige gedifferentieerde premie. Hierdoor kunt u een zuivere vergelijking maken met de aangeboden verzekeringspremies. Onze ervaring leert dat er veel fouten worden gemaakt bij het bepalen van de gedifferentieerde premies.
  • Het vaststellen van een juist verzekerbaar risico om overbodige dekking te voorkomen.

Rapportage

De bevindingen uit ons onderzoek zullen resulteren in een rapportage en nabespreking hiervan. Veelal laat u zich voor de premievergelijking en verzekeringsadvies bijstaan door een intermediair.

Onze rapportage biedt u én uw intermediair de onmisbare informatie voor een weloverwogen keuze om wel of niet over te gaan op het eigenrisicodragerschap en om een beoordeling uit te voeren op de aangeboden verzekeringsoffertes.