Training (ERD) Eigenrisicodragerschap ZW/WGA

Algemeen

Werkgevers worden steeds meer verplicht zich in te spannen om zieke werknemers die dreigen ziek uit dienst te gaan, te re-integreren en om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

De kosten van ook de werknemers die ziek uit dienst gaan komen individueel voor rekening van de grote werkgevers. Vaak besluiten werkgevers om eigenrisicodrager te worden om meer sturing te houden op de schades.

Tegelijkertijd moeten zij dit doen in een omgeving die continu verandert denk bijvoorbeeld aan wetgeving, gerechtelijke uitspraken en privacy. Het zijn onderwerpen die ervoor zorgen dat actuele kennis noodzakelijk is.

Om u in staat te stellen op een weloverwogen manier regie te voeren over uw ziekte- en arbeidsongeschiktheidsbeleid biedt SV Land u een training aan.  Centraal in deze ééndaagse training staat het vergroten van uw kennis over de Ziektewet en de WGA, de gevolgen van eigen risicodragen en op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op het beheersen van de risico’s.

Doel

U krijgt handvatten om uw eigen beleid op het gebied van verzuim, schadelastbeheersing, HR en Finance tegen het licht te houden en vorm te geven. Wat zijn goede beslissingen voor uw organisatie of voor uw klant?

U kunt een globale schadelastanalyse maken en bent in staat onafhankelijke keuzes te maken met betrekking tot mogelijke aanpassingen van uw:

 • Financieel beleid
 • HR-beleid
 • Verzuimbeleid
 • De keuze wel of geen Eigen Risico Dragerschap (ERD)
 • De juiste uitvoering en schadelastbeheersing
 • De optimale implementatie in uw organisatie

Doelgroep

De training is gericht op: P&O Adviseurs, Beleidsadviseurs, Salarisadministrateurs, HR-managers, Arbeidsdeskundigen, Casemanagers Verzuim, Casemanagers Ziektewet, Casemanagers WGA en Financieel Medewerkers.

Programma

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

 • Aanleiding en inhoud van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)
 • Wijzigingen per 1 januari 2017
 • Marktontwikkelingen
 • Financiële impact van de wetgeving
 • Wijze van berekenen premies Ziektewet, WGA-flex en impact WGA-totaal
 • Praktijkvoorbeelden verschillende bedrijven en sectoren
 • Uitvoering eigen risicodragen Ziektewet
  • Wat komt er allemaal bij kijken?
  • Voor en nadelen van eigen risicodragen Ziektewet
  • Uitvoering eigen risicodragen Ziektewet zelf doen of uitbesteden?
  • Schadelastbeheersing Ziektewet
 • Eigen risicodragen WGA
  • Wat komt er allemaal bij kijken?
  • Relatie ERD Ziektewet en WGA
  • De rol van een Zelfstandig Bestuursorgaan
  • Schadelastbeheersing WGA
  • Private verzekeringsvormen

Hybride opleiding

SV Land verzorgt hybride opleidingen. Een hybride leeromgeving combineert klassikaal en online lesgeven. De cursist mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat hij/zij de les online volgt, vanaf een eigen werkplek.
Vanuit ons professionele, hybride opleidingslokaal krijgen online cursisten en klassikale cursisten gezamenlijk dezelfde training, van dezelfde docent en met hetzelfde lesmateriaal.

De groepsgrootte blijft vergelijkbaar met onze volledig klassikale trainingen (maximaal 15 personen), zodat er voor iedereen ruimte is om vragen te stellen, antwoorden te geven en mee te doen aan eventuele discussies in de groep.
Hierdoor bent u – waar u zich ook bevindt – ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep en krijgt u de individuele aandacht die nodig is.

Certificaat

Na het afronden van de Training (ERD) Eigenrisicodragerschap ZW/WGA ontvangt u een certificaat.

Trainers

De training wordt gegeven door Adviseurs Sociale Zekerheid van SV Land met ruime praktijkkennis. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste knelpunten, besparingsmogelijkheden en oplossingen besproken.

Tot 2 weken voor de training kunt u casuïstiek uit eigen praktijk inbrengen. Wij zullen deze dan meenemen in de training.

Inhaalmogelijkheid

Het kan uiteraard voorkomen dat u een bijeenkomst mist. Als de planning het toelaat, kunt u de gemiste bijeenkomst op een ander moment inhalen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Opleidingen (opleidingen@svland.nl).

Incompany

De Training (ERD) Eigenrisicodragerschap ZW/WGA kan ook incompany worden gegeven.
Een incompany training brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Aan de hand van uw wensen kunnen wij onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond plaatsen of aan het trainingsprogramma toevoegen.
 • Deelnemers hoeven niet ver te reizen, want de docent/trainer komt naar ze toe!
 • Wanneer meerdere mensen uit dezelfde organisatie een opleiding/training willen volgen, dan is een incompany traject al snel financieel aantrekkelijk.

Bij de samenstelling van de incompany groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief