Training Wet Inburgering

Algemeen

In de kamerbrief van 28-04-2021 bevestigt Minister Koolmees dat de nieuwe Wet Inburgering definitief ingaat op 1-1-2022.

In deze brief schets Koolmees de verschillende doelen en stelt extra budget beschikbaar voor gemeenten in verband met het uitstel van de nieuwe Inburgeringswet en de begeleiding van de ondertussen-groep.

Het afgelopen jaar organiseerde SV Land al een aantal drukbezochte  Inburgeringskennisbijeenkomsten ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering. In deze bijeenkomsten werden praktische handvatten geboden over inhoud van de wet, organisatie, Inburgeringpilots SZW en Inkoop aanbesteding.

Met nog zeven maanden te gaan is het tijd om de puntjes op de ‘i’ te zetten en uitvoeringsklaar te zijn. SV Land organiseert daarom de vernieuwde training Inburgering, “Mijn gemeente inburgeringsproof”, specifiek gericht op implementatie in de uitvoering van uw organisatie.

U bent al gestart met de voorbereidingen: Er is al een plan van aanpak, er zijn al consultaties en tenders uitgezet. En de minister spoort u aan om nu al in de geest van de wet te werken (ten behoeve van de EIB/ ondertussengroep)

Juist in deze fase komt het erop aan op welke manier u de onderdelen van de wet organiseert. Niet alleen vanuit beleid, maar ook de vertaling in de uitvoering. Het is nu de tijd om de zaak goed in te richten.

In deze training wordt aan de hand van de checklist “mijn gemeente inburgeringsproof”, de onderdelen van de wet doorgenomen en daarnaast aan de hand van een klantreis gekeken waar  hiaten zijn en oplossingen mogelijk zijn.

Vragen die aan de orde komen:

 • Hoeveel en wat voor statushouders verwacht u in uw gemeente?
 • Hoeveel gezinsmigranten?
 • Hoeveel budget is er en waarvoor?
 • Hoe kan u als casemanager een goede brede intake doen?
 • Hoe hebt u de samenwerking tussen maatschappelijke begeleiding en ontzorging georganiseerd?
 • Met welke partijen hebt u te maken, en hoe pakt u daarin de regie?
 • Wat zijn de wettelijke eisen in de leerroutes? En wat wilt u lokaal realiseren?
 • Hoe is het duale deel participatie of zelfredzaamheid vormgegeven? Hoe integraal is de Z Route?
 • En wat kunt u nu al doen met de inburgeraars die binnen komen?

Samen vinden we antwoorden op deze vragen in deze eendaagse training: Mijn gemeente inburgeringsproof: van beleid naar uitvoering.

Doel

De Training “Mijn gemeente inburgeringsproof” richt zich op Casemanagers en Beleidsmedewerkers en die zich praktisch willen voorbereiden op de uitvoering van de wet in de gemeente.

 • Mijn gemeente Inburgeringsproof maken
 • Praktische lokale toepassingen vinden en maken

Na deze dag:

 • Kent u de onderdelen van de nieuwe wet inburgering en weet u waar u de meest actuele informatie kan vinden.
 • U weet de vertaalslag te maken van de wet naar de lokale uitvoering van uw gemeente.
 • U weet welke rol u als casemanager hebt en kan vanuit deze rol schakelen met statushouders en betrokken partijen.
 • U hebt een checklist met alle onderdelen van de wet.
 • U hebt inzicht in de klantreis van de inburgeraar in uw gemeente.

De training wordt Hybride aangeboden, voor een groep van maximaal 12 personen. De training wordt afgewisseld met kleine schrijfopdrachten en opdrachten in tweetallen.

Daardoor blijft de bijeenkomst persoonlijk en overzichtelijk. Het blijft ook mogelijk vragen te stellen en informatie uit te wisselen.

Het is mogelijk om op aanvraag de training in-company te volgen.

Doelgroep

De training Wet Inburgering richt zich op Casemanagers en Beleidsmedewerkers die de inburgering (gaan) uitvoeren en daarin praktische toepassingen zoeken.

Programma

Dagdeel 1

 • Presentatie checklist inburgering
 • Plaatsbepaling: waar staat uw gemeente nu en wat is nu actueel.
  • Welke vragen en dilemma’s ziet u vanuit uw functie.
  • Wat wilt u opgelost zien?
 • De klantreis in uw gemeente
 • Toelichting en voorbeelden van de diverse onderdelen van de nieuwe wet Inburgering:
  • Brede oriëntatie en intake, PIP, Ontzorgen, PVT, Maatschappelijke begeleiding

Dagdeel 2

 • Aanbesteding en inkoop
  • Wat vraagt uw gemeente?
  • Hoe is dit te realiseren?
 • Zelfredzaamheid en participatie: de Z Route en de B1 route: hoe werkt dat?
 • Vormgeving leerroutes
 • Afspraken met partners
 • Afstemming in de gemeente: voorliggend veld, gezondheid, wijkteams

Trainers

Wim Top is sinds 30 jaar actief binnen de inburgering en integratie van vergunninghouders. Daarnaast heeft hij een brede docent- en trainerservaring op diverse hogescholen en organisaties.

Sinds 2007 werkt hij als zelfstandig beleidsadviseur en projectleider voor diverse gemeenten (o.a. Lelystad, Houten, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Tilburg, Waalwijk, Roermond en de arbeidsmarktregio Noord Limburg). Wim kent de uitvoeringspraktijk, en kan daardoor de vertaalslag maken van de praktijk naar de wet en vice versa. Wim heeft een groot landelijk netwerk op het gebied van inburgering en participatie en is goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen

Overig

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen een certificaat na het afronden van de training.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

In-company

Het is mogelijk om de Wet Inburgering ook in-company aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de cursus meer op maat aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Bij de samenstelling van de in-company groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten