Incompany Training Wet Inburgering

Algemeen

In de kamerbrief van 28-04-2021 bevestigt Minister Koolmees dat de nieuwe wet inburgering definitief ingaat op 1-1-2022.

In deze brief schets Koolmees de verschillende doelen en stelt extra budget beschikbaar voor gemeenten in verband met het uitstel van de nieuwe inburgeringswet en de begeleiding van de ondertussen-groep.

Het afgelopen jaar organiseerde SV Land al een aantal drukbezochte  Inburgeringskennisbijeenkomsten ter voorbereiding op de Nieuwe Wet Inburgering. In deze bijeenkomsten werden praktische handvatten geboden over inhoud van de wet, organisatie, Inburgeringpilots SZW en Inkoop aanbesteding.

Met nog zeven maanden te gaan is het tijd om de puntjes op de ‘i’ te zetten en uitvoeringsklaar te zijn. SV Land organiseert daarom de vernieuwde Training Inburgering, “Mijn gemeente inburgeringsproof”, specifiek gericht op implementatie in de uitvoering van uw organisatie.

U bent al gestart met de voorbereidingen: Er is al een plan van aanpak, er zijn al consultaties en tenders uitgezet. En de minister spoort u aan om nu al in de geest van de wet te werken (ten behoeve van de EIB/ ondertussengroep)

Juist in deze fase komt het erop aan op welke manier u de onderdelen van de wet organiseert. Niet alleen vanuit beleid, maar ook de vertaling in de uitvoering. Het is nu de tijd om de zaak goed in te richten.

In deze training wordt aan de hand van de checklist “mijn gemeente inburgeringsproof”, de onderdelen van de wet doorgenomen en daarnaast aan de hand van een klantreis gekeken waar  hiaten zijn en oplossingen mogelijk zijn.

Vragen die aan de orde komen:

 • Hoeveel en wat voor statushouders verwacht u in uw gemeente?
 • Hoeveel gezinsmigranten?
 • Hoeveel budget is er en waarvoor?
 • Hoe kan u als casemanager een goede brede intake doen?
 • Hoe hebt u de samenwerking tussen maatschappelijke begeleiding en ontzorging georganiseerd?
 • Met welke partijen hebt u te maken, en hoe pakt u daarin de regie?
 • Wat zijn de wettelijke eisen in de leerroutes? En wat wilt u lokaal realiseren?
 • Hoe is het duale deel participatie of Zelfredzaamheid vormgegeven? Hoe integraal is de Z Route?
 • En wat kunt u nu al doen met de inburgeraars die binnen komen?

Samen vinden we antwoorden op deze vragen in deze eendaagse training: Mijn gemeente inburgeringsproof: van beleid naar uitvoering.

Doel

De Training richt zich op Casemanagers en Beleidsmedewerkers die zich praktisch willen voorbereiden op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering in een gemeente, door:

 • De gemeente Inburgeringsproof te maken.
 • Praktische lokale toepassingen te vinden en maken

Na deze dag:

 • Kent u de onderdelen van de nieuwe Wet Inburgering en weet u waar u de meest actuele informatie kan vinden.
 • Weet u de vertaalslag te maken van de wet naar de lokale uitvoering van uw gemeente.
 • Weet u welke rol u als casemanager hebt en hoe u vanuit deze rol kunt schakelen met statushouders en betrokken partijen.
 • Heeft u een checklist met alle onderdelen van de wet.
 • Heeft u inzicht in de klantreis van de inburgeraar in uw gemeente.

De training wordt afgewisseld met kleine schrijfopdrachten en opdrachten in tweetallen.

Doelgroep

De Training Wet Inburgering richt zich op Casemanagers en Beleidsmedewerkers die de inburgering (gaan) uitvoeren en daarin praktische toepassingen zoeken.

Programma

Dagdeel 1

 • Presentatie checklist inburgering
 • Plaatsbepaling: waar staat uw gemeente nu en wat is nu actueel.
  • Welke vragen en dilemma’s ziet u vanuit uw functie.
  • Wat wilt u opgelost zien?
 • De klantreis in uw gemeente
 • Toelichting en voorbeelden van de diverse onderdelen van de nieuwe wet Inburgering:
  • Brede oriëntatie en intake, PIP, Ontzorgen, PVT, Maatschappelijke begeleiding

Dagdeel 2

 • Aanbesteding en inkoop
  • Wat vraagt uw gemeente?
  • Hoe is dit te realiseren?
 • Zelfredzaamheid en participatie: de Z Route en de B1 route: hoe werkt dat?
 • Vormgeving leerroutes
 • Afspraken met partners
 • Afstemming in de gemeente: voorliggend veld, gezondheid, wijkteams

Trainer

Wim Top is al 30 jaar actief binnen de inburgering en integratie van vergunninghouders. Daarnaast heeft hij een brede docent- en trainerservaring op diverse hogescholen en organisaties.

Sinds 2007 werkt hij als zelfstandig beleidsadviseur en projectleider voor diverse gemeenten (Lelystad, Houten, Weesp, Voorschoten, Wassenaar, Ermelo, Zoetermeer, Tilburg, Waalwijk en Roermond). Wim kent de uitvoeringspraktijk, en kan daardoor de vertaalslag maken van de praktijk naar de wet en vice versa. Wim heeft een groot landelijk netwerk op het gebied van inburgering en participatie en is goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen een certificaat na het afronden van de training.

Incompany

De training Wet Inburgering kan incompany worden gegeven.
Een incompany training brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Aan de hand van uw wensen kunnen wij onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond plaatsen of aan het trainingsprogramma toevoegen.
 • Deelnemers hoeven niet ver te reizen, want de docent/trainer komt naar ze toe!
 • Wanneer meerdere mensen uit dezelfde organisatie een opleiding/training willen volgen, dan is een incompany traject al snel financieel aantrekkelijk.

Bij de samenstelling van de incompany groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Interesse? Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief